Na pomoc bezdomnym w zimie.
 
Pracownik socjalni Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie wspólnie ze Strażą Miejską w dniu 7 lutego 2018 roku w godzinach rannych odwiedzili miejsca, w których przebywają osoby bezdomne. Namawiali ich do skorzystania z pomocy w formie gorącego posiłku, finansowej (na zasadach ogólnych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) oraz
w Placówkach zapewniających schronienie dla osób bezdomnych  na okres zimy.
Osoby bezdomne mogą otrzymać schronienie w:
Schronisku dla osób bezdomnych w Koszalinie ul. Mieszka 16
tel. (94)341-92-69 lub (94)316-58-21
- możliwość skorzystania z ciepłego posiłku,
- możliwość wykonania czynności sanitarnych i higienicznych,
- możliwość skorzystania z pomocy terapeutycznej i psychologicznej.
Jeśli widzisz taką osobę powiedz jej gdzie może otrzymać  pomoc lub zgłoś, zadzwoń do:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie
Ul. Słowackiego 3a
Tel. 94 3185 512
 
Straż Miejska w Sianowie
Tel. 94 3171 587
Nagłe przypadki w godz. 15-17 Tel: 664 432 448, 664 432 449
 
Policja
Tel. 94 3429 676
 
Bezpłatna całodobowa infolinia
Tel. 800 170 010
 
Tekst i foto.Beata Kowal
 
 
Harmonogram
 
Nabór do Dziennego Domu „Senior +” w Sianowie
 
 
 
>>>>>  DOKUMNETY do pobrania  <<<<< 

29 grudnia w Sianowie odbędzie się uroczyste i oficjalne otwarcie trzeciego w regionie i ósmego w województwie zachodniopomorskim Dziennego Domu „Senior +”. Dzięki wsparciu, którego grantodawcą jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Gmina Sianów realizuje plan kompleksowej adaptacji i wyposażenia parteru budynku po dawnej Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Armii Polskiej 33 w Sianowie. W rezultacie, powstała placówka, dzienny dom opieki dla 30 seniorów, którzy mimo zaawansowanego wieku i czasem nie najlepszego stanu zdrowia chcą pozostać aktywni.
Dzienny Dom „Senior +” w Sianowie jest przestrzenią, gdzie seniorzy mają swoje przyjazne miejsce i wyjątkową rolę. Dom jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00. Na seniorów czekają opiekunowie i animatorzy, starający się zapewnić nie tylko niezbędne wsparcie, ale również zagospodarować czas uczestnikom zajęć w jak najpełniejszy i najciekawszy sposób. Ponadto, w specjalnie do tego celu przystosowanych i przestronnych pomieszczeniach, prowadzone będą spotkania aktywizujące społecznie, towarzyskie, międzypokoleniowe, edukacyjne wykłady, zajęcia manualne, kulinarne i plastyczne.
Obecnie w Gminie prowadzona jest rekrutacja 30 chętnych uczestników. Do korzystania z usług Dziennego Domu „Senior+” w Sianowie uprawnieni są mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 60 rok życia i są nieaktywni zawodowo. Kryterium kwalifikacyjnym jest głównie: wiek, stan zdrowia, stopień sprawności psychofizycznej oraz sytuacja rodzinna. Przyjęcie do Dziennego Domu  odbywa się na podstawie złożonego wniosku wraz ze stosownymi załącznikami, dostępnymi w Urzędzie Miasta i Gminy Sianów, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie oraz na stronie www.sianow.pl. Za nabór uczestników odpowiedzialny jest specjalnie powołany Zespół Rekrutacyjny. Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji prosimy składać w Referacie Rozwoju Urzędu pok. nr 13 lub w MGOPS w Sianowie.
 
Wigilia dla Osób Niepełnosprawnych
 
 
 
 
 
 
 
W dniu 18.12.2017 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sianowie, Gminny Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
i Środowiskowy Dom Samopomocy w Sianowie zorganizował spotkanie wigilijne dla niepełnosprawnych mieszkańców z terenu gminy Sianów.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia - Maciej Berlicki – Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, Marcin Posmyk – Zastępca Burmistrza Gmina i Miasta Sianów i gospodarz spotkania  Halina Iwanisik – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie  złożyli wszystkim osobom  niepełnosprawnym świąteczne życzenia, Ks. Proboszcz - Zbigniew Waszkiewicz odczytał fragment Ewangelii oraz życzył miłości i dobroci. Uroczystość wigilijna odbyła się w świetlicy wiejskiej w Skibnie. Podczas uroczystości w świąteczny nastrój wprowadzili nas domownicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” śpiewając kolędy. Wszyscy uczestnicy połamali się opłatkiem składając świąteczne i noworoczne życzenia, śpiewali polskie kolędy oraz spróbowali tradycyjnych wigilijnych potraw. Każdy uczestnik na koniec spotkania otrzymał drobny słodki upominek oraz Sianowski Kalendarz na 2018 rok.
 
 
 
 
 
 
 
Spotkanie udało się zorganizować dzięki dofinansowaniu ze środków Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst: Monika Grzywacz-Żukowska        
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Katarzyna Gawienowska
 
 
 
 
 
 
 
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
 
 
 
 
 
 
 

W  dniu 5 grudnia 2017r. w kinie „Zorza” odbyły się uroczyste obchody
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych przygotowane przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” i Gminny
Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Sianowie
Dla niepełnosprawnych mieszkańców naszej gminy z okazji ich święta przygotowano
program artystyczny oraz poczęstunek. Prowadząca spotkanie Renata Grosiak przywitała
gości przybyłych na imprezę integracyjną, zaś Maciej Berlicki - Burmistrz Gminy i Miasta
Sianów, Mirosława Zielony – Dyrektor PCPR w Koszalinie oraz Halina Iwanisik - Kierownik
MGOPS w Sianowie złożyli wszystkim życzenia z okazji Dnia Osób Niepełnosprawnych.
  Główną atrakcją uroczystości był koncert muzyczny zespołu NON STOP
Zbigniew Komorowski i Ona, którzy zaprezentowali piosenki z repertuaru:
Krzysztofa Krawczyka, Anny Jantar oraz Maryli Rodowicz. Kolejną atrakcją były tańce
latynoamerykańskie wykonane przez utalentowanych tancerzy ze Studia Tańca Pasja z
Koszalina. Po atrakcjach artystycznych goście mogli skorzystać ze smacznie przygotowanego
cateringu.
Spotkanie udało się zorganizować dzięki wsparciu PFRON oraz środków z Gminnego
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekst: Monika Grzywacz-Żukowska
Zdjęcia: Waldemar Kosowski
 
 
 
 
 
 
 
DZIEŃ SENIORA
 
 
 
 
 
 
 
18 listopada  2017 r. w pięknie udekorowanej sali widowiskowo – sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie uroczyście obchodzono w naszej gminie po raz piąty Dzień Seniora. Wszystkich  seniorów mieszkających w Gminie Sianów zaproszono na spotkanie podczas którego mogli spędzić ze sobą czas w miłej atmosferze. Osobom zamieszkującym poza Sianowem organizatorzy zapewnili transport gwarantujący bezpieczne dotarcie na spotkanie i powrót do domu.  Gospodarzami spotkania byli - Maciej Berlicki  Burmistrz Gminy i Miasta Sianów i Halina Iwanisik  Kierownik Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Sebastian Bober Dyrektor SP2 w Sianowie. Wśród  gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli ks. Zbigniew Waszkiewicz Proboszcz Parafii Św. Stanisława Kostki w Sianowie, ks. Józef Oleski, ks.Henryk Romanik Proboszcz Parafii Osieki, Pan Grzegorz Kowalczyk Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sianowie, Pan Marcin Posmyk Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Sianów, Pan Tomasz Tesmer Radny Rady Powiatu koszalińskiego, Pan Andrzej Danielewicz, Tomasz Przygucki, Maciej Lewandowski, Wiesław Raczyński, Kazimierz Salik, Sylwester Pietrzycki Radni Rady Miejskiej w Sianowie. Pomocą w obsłudze spotkania służyli: Pani Renata Grosiak i Pan Dawid Tokarczyk pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa”, Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, oraz grupa wolontariuszy Gimnazjum Gminnego.
 
 
 
 
 
 
 
Organizatorzy oraz zaproszeni goście złożyli seniorom najlepsze życzenia długich lat w zdrowiu, radości i szczęściu w gronie najbliższych oraz zadbali o poczęstunek zarówno dla ciała jak i dla ducha. Bogaty program artystyczny wprawił w świetny nastrój wszystkich uczestników spotkania. Panie seniorki z  zespołu tanecznego „Gracja” z Koszalina rozpoczęły uroczystość tańcem z chustami a następnie zaprezentowały się w tańcu pt. Dżez. Występy grupy teatralnej Sianowskiej Akademii Seniora i jej spektakl „Leczenie Śmiechoterapią” został nagrodzony gorącymi oklaskami podobnie jak występy zespołów śpiewaczych „Jaskółki” z Grabówka i „Bursztyny” z Sianowa. Wszyscy uczestnicy znakomicie się bawili  przy muzyce zespołu „Nasza Muza” z Koszalina.
 
 
 
 
 
 
 
Spotkanie było też okazją do rozmów w sprawach ważnych i istotnych dla najstarszych mieszkańców naszej społeczności. Seniorzy chętnie dzielili się swoimi uwagami z Burmistrzem  i innymi przedstawicielami samorządu lokalnego.  Każda z osób która była  na uroczystości została obdarowana kalendarzem Gminy i Miasta Sianów  na 2018 rok w którym w tym roku znalazły się widokówki „Dawnego Sianowa” oraz czekoladą. Kilka godzin szybko minęło  i już dziś wiemy jak ważne jest to wydarzenie dla mieszkańców z tzw. trzeciego wieku, które na stałe wpisuje się w kalendarz lokalnych uroczystości.  Zapewniamy, że kolejne spotkanie z okazji Dnia Seniora odbędzie się za rok.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst: Halina Iwanisik
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Waldemar Kosowski
 
 
 
 
 
 
 

KOMUNIKAT DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 
 
 
 
 
 
 

 („500+”; Świadczenia rodzinne; Fundusz Alimentacyjny)

 
 
 
 
 
 
 

  Dział Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Sianowie informuje, że świadczenia wychowawcze „500+” na wnioski złożone poprawnie w terminie 01.08.2017r. – 31.08.2017r. zostaną zrealizowane w najbliższym terminie płatności zgodnie z harmonogramem. Wnioski wymagające uzupełnienia lub wyjaśnienia będą rozpatrywane i kierowane do realizacji w kolejnych terminach;

 
 
 
 
 
 
 

Dodatkowo informujemy, że nadal kontynuujemy przyjmowanie wniosków przesłanych drogą elektroniczną: Emp@tia, platforma ZUS, platformy bankowe, ePUAP, a także w siedzibie Działu Świadczeń – Sianów ul. Słowackiego 3a (poniedziałek – czwartek w godz. 7:00 – 15:00; piątek w godz. 7:30 – 15:30)

 
 
 
 
 
 
 

KOMUNIKAT DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 
 
 
 
 
 
 

 („500+”; Świadczenia rodzinne; Fundusz Alimentacyjny)

 
 
 
 
 
 
 

Sposób składania wniosków:

 
 
 
 
 
 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie:  Dział Świadczeń Rodzinnych; Sianów ul. Słowackiego 3a

 
 
 
 
 
 
 

Czas pracy w miesiącu październiku 2017:

 
 
 
 
 
 
 

 MGOPS (poniedziałek – czwartek 7:00-15:00; piątek 7:30-15:30)

 
 
 
 
 
 
 

Obsługa wnioskodawców drogą elektroniczną: Emp@tia, platforma ZUS, platformy bankowe, ePUAP;

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

MALBORK I TRÓJMIASTO

 
 
 
 
 
 
 

Niepełnosprawni  mieszkańcy naszej gminy poznali już południową, północno –zachodnią część naszego kraju oraz stolicę – Warszawę teraz przyszedł czas na region Pojezierza Pomorskiego.   Na początku września  przez trzy dni osoby  te zwiedzały część tego regionu – Trójmiasto, które cechuje   wyjątkowe połączenie przeszłości z teraźniejszością: tysiącletni, zawsze postępowy i kosmopolityczny, pełen wspaniałych zabytków Gdańsk, Sopot – modny kurort z wiekową tradycją  i Gdynię młode, nowoczesne, dynamiczne miasto portowe. Program był dość intensywny bo w krótkim czasie chcieliśmy jak najwięcej zobaczyć. Byliśmy na przylądku Westerplatte, w miejscu, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa, zwiedzaliśmy starą i główną część miasta Gdańska z jego zabytkami. Wysłuchaliśmy koncertu organowego w Katedrze w Oliwie a dodatkową atrakcją była wizyta w ZOO. W Gdyni  na Skwerze Kościuszki niezapomniane wrażenie zrobił statek wojenny „Błyskawica” i żaglowiec „Dar Pomorza”. Rejs statkiem z Gdyni do Sopotu był dla niektórych czymś czego nigdy w swoim życiu jeszcze nie doświadczyli. Byliśmy również w Malborku by poznać historię rezydencji wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego , który stał się stolicą Państwa Zakonnego po przeniesieniu siedziby wielkiego mistrza zakonu z Wenecji. Jak co roku organizatorem wycieczki był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Osoby niepełnosprawne otrzymały dofinansowanie z Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

tekst: Halina Iwanisik

 
 
 
 
 
 
 

foto: Elżbieta Szlufik

 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie NR 19/2017 Starosty Koszalińskiego w
sprawie wskazania na terenie Powiatu Koszalińskiego wiodącego ośrodka
koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.
 
 
 
 
 
 
 
KOMUNIKAT DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 („500+”; Świadczenia rodzinne; Fundusz Alimentacyjny)
 
 
 
 
 
 
 
Termin składania wniosków – od 01.08.2017r
 
 
 
 
 
 
 
Sposób składania wniosków:
 
 
 
 
 
 
 
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie:  Dział Świadczeń Rodzinnych; Sianów ul. Słowackiego 3a
 
 
 
 
 
 
 
Czas pracy w miesiącu wrześniu 2017:
 
 
 
 
 
 
 
- MGOPS (poniedziałek – czwartek 7:00-15:00; piątek 7:30-15:30)
 
 
 
 
 
 
 
Dodatkowo: wychodząc naprzeciw potrzebom osób pracujących zawodowo Dział Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Sianowie w miesiącu wrześniu będzie pracował w soboty: 09.09.; 16.09.; 23.09.; 30.09.;  w godz.7:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Obsługa wnioskodawców drogą elektroniczną: Emp@tia, platforma ZUS, platformy bankowe, ePUAP;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Druki komplet (pobierz) : Świadczenie wychowawcze, Świadczenie rodzicielskie, Świadczenie pielęgnacyjne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Zasiłek rodzinny, Zasiłek pielęgnacyjny, Specjalny zasiłek opiekuńczy, Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

 
 
 
 
 
 
 

WAŻNA INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW SYSTEMU WSPARCIA RODZIN

 
 
 
 
 
 
 
Od 1 sierpnia 2017r. zmieniają się przepisy z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ i funduszu alimentacyjnego (ustawa z dnia 7 lipca 2017r, o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin). Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP 24 lipca 2017r.
 
 
 
 
 
 
 
Poniżej znajdziecie Państwo zalecane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wzory wniosków oraz załączników do tych wniosków (zarówno na obecny, jak i nowy okres), opracowane w oparciu o znany już i ostateczny stan prawny uregulowany ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.
 
 
 
 
 
 
 

Z uwagi na bardzo napięty termin, jaki powstał pomiędzy uchwaleniem ustawy, podpisem Prezydenta RP a rozpoczęciem okresu zasiłkowego możliwe jest opóźnienie dostawy druków obowiązujących od 1 sierpnia 2017.

 
 
 
 
 
 
 

Wzory wniosków dostępne są na stronie: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

 
 
 
 
 
 
 

Elżbieta Ałtyn
 
 
 
 
 
 
 
z-ca kierownika MGOPS w Sianowie
 
 
 
 
 
 
 
KOMUNIKAT DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH MGOPS W SIANOWIE
W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA Z SYSTEMU WSPARCIA RODZIN
 
1. Terminy dla świadczenia wychowawczego 500+ oraz funduszu alimentacyjnego:
 
 
 

Termin złożenia wniosku

Maksymalny termin na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia

Sposób i miejsce składania wniosku

do 31.08.2017r. do 31.10.2017r. Wersja papierowa lub elektroniczna z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.
Organ realizujący: MGOPS w Sianowie
do 30.09.2017r. do 30.11.2017r. Jw.
do 31.10.2017r. do 31.12.2017r. Jw.
do 30.11.2017r. do 31.01.2018r. Jw.
do 31.12.2017r. do 28.02.2018r. Jw.
 
2. Terminy dla świadczeń rodzinnych i opiekuńczych:
 
 
 
 
 
 
 
do 31.08.2017r. do 30.11.2017r. Jw.
01.09.2017- 31.10.2017r. do 31.12.2017r. Jw.
01.11.2017-31.12.2017r. do 28.02.2018r. Jw.
<
3. Obsługa wnioskodawców: Dział Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Sianowie ul. Słowackiego 3a tel./fax: 94 31 85 512 wew.38,44; e-m: mgops@sianow.pl;
4. Czas pracy: poniedziałek-czwartek 7:00-15:00; piątek 7:30 – 15:30; w miesiącu sierpniu 2017r. nie przewiduje się obsługi interesantów w soboty.
5. Wnioski na świadczenia z systemu wsparcia rodzin zostaną udostępnione w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Sianowie (adres jw.) oraz na stronie internetowej MGOPS od 01.08.2017r.
6. UWAGA: Dział Świadczeń przypomina, że decyzje na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi są aktualne do 31.10.2017r.; decyzje na świadczenie wychowawcze 500+ oraz fundusz alimentacyjny ważne są do 30.09.2017r.
 
 
 
 
 
 
 

Elżbieta Ałtyn
 
 
 
 
 
 
 
z-ca kierownika MGOPS w Sianowie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMUNIKAT DZIAŁU ŚWIADCZEŃ

 
 
 
 
 
 
 

Dział Świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze 500+ będą przyjmowane w wersji elektronicznej lub papierowej od 01 sierpnia 2017r.
 
 
 
 
 
 
 
Komunikaty o wnioskach i zmianach w sposobie obsługi interesantów zostaną podane do wiadomości na stronach www.sianow.pl i www.mgops.sianow.pl.
 
 
 
 
 
 
 
Elżbieta Ałtyn
 
 
 
 
 
 
 
z-ca kierownika MGOPS
 
 
 
 
 
 
 

XII POWITANIE LATA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnia 22 czerwca br. odbyła się impreza cykliczna dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy i miasta Sianów pn. „Powitanie Lata”. Po raz kolejny zorganizowana w plenerze - na terenie Centrum Rekreacyjno-Rehablitacyjnego „FALA 1” w Łazach. Halina Iwanisik - Kierownik MGOPS w Sianowie i goście: Maciej Berlicki- Burmistrz Gminy i Miasta Sianów oraz Marcin Posmyk – Zastępca Burmistrza, życzyli wszystkim udanej zabawy. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji min. wspólną ZUMBĘ, udział w konkurencjach sportowych tj. rzut jajem w babę, slalom, wyścig kelnerów oraz przeciąganie liny. Domownicy ŚDS w Sianowie w strojach kowbojskich zaprezentowali piosenkę i taniec country. Ponadto zgodnie z tradycją wybraliśmy się nad morze puścić wianki symbolizujące zwyczaje "nocy świętojańskiej”. Przygotowano także poczęstunek i ognisko. Impreza była okazją do spotkania ze znajomymi z całej gminy, wspólnej zabawy oraz relaksu na świeżym powietrzu.
 
 
 
 
 
 
 
Dziękujemy sponsorom oraz pracownikom Centrum Kultury w Sianowie za pomoc w przygotowaniu imprezy.
 
 
 
 
 
 
 
Imprezę udało się zorganizować dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
 
 
 
 
 
 
 

Tekst: Regina Banasiak
Foto: Anna Zając
 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Szczecinie odbyło się uroczyste spotkanie , które rozpoczęło się mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks.Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi. Następnie odbyła się konferencja naukowa podczas której wojewoda Krzysztof Kozłowski wręczył listy gratulacyjne dla najbardziej wyróżniających się pracowników socjalnych z terenu województwa Zachodniopomorskiego. W części oficjalnej wojewoda wręczył 17 listów gratulacyjnych i pamiątkowych grawertonów szczególnie zasłużonym pracownikom socjalnym. Wśród wyróżnionych była Beata Kowal - pracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie.
- W imieniu rządu Rzeczypospolitej chciałbym państwu podziękować za trud włożony w codzienną pracę – mówił wojewoda Kozłowski – Jesteście kustoszami ludzkiej godności, to wielka odpowiedzialność.
Z prelekcjami dedykowanymi dla pracowników socjalnych wystąpili: prof. Barbara Kromolicka z US („Zagrożenia zawodowe pracowników socjalnych”), dr Rafał Iwański z US („Opieka długoterminowa nad niesamodzielnymi osobami starszymi”) oraz p. Agata Rybacka-Stiller z Komendy Wojewódzkiej Policji („Bezpieczeństwo pracowników socjalnych w kontakcie z klientem agresywnym”).Tekst:Halina Iwanisik
Copyright ©2017 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, All Rights Reserved.