Sianowski Dom Senior+2019-01-09T17:44:03+00:00

Oficjalna strona Sianowskiego Domu Senior+

O nas

Dzienny Dom Senior+ w Sianowie to trzeci w regionie i ósmy w województwie zachodniopomorskim Dziennym Domem Senior+. Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Od 16 stycznia podopieczni mogą przebywać w domu codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Na seniorów czekają opiekunowie, starający się zapewnić nie tylko niezbędne wsparcie, ale również zagospodarować czas uczestnikom zajęć w jak najpełniejszy i najciekawszy sposób. Ponadto, w specjalnie do tego celu przystosowanych i przestronnych pomieszczeniach, prowadzone będą spotkania aktywizujące społecznie, towarzyskie, międzypokoleniowe, edukacyjne wykłady, zajęcia manualne, kulinarne i plastyczne. Na seniorów czeka między innymi sala komputerowa, sala telewizyjna, sala do ćwiczeń i rehabilitacji, nie zabraknie opieki medycznej i pomocy psychologa. Dla seniorów przebywających w domu zapewniony będzie ciepły posiłek.

Wciąż jeszcze można się zapisać. Do korzystania z usług Dziennego Domu „Senior+” w Sianowie uprawnieni są mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 60 rok życia i są nieaktywni zawodowo. Kryterium kwalifikacyjnym jest głównie: wiek, stan zdrowia, stopień sprawności psychofizycznej oraz sytuacja rodzinna. Opłata miesięczna wynosi 190zł.

Przyjęcie do Dziennego Domu odbywa się na podstawie złożonego wniosku wraz ze stosownymi załącznikami, dostępnymi w Urzędzie Miasta i Gminy Sianów, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie oraz na stronie www.sianow.pl. Za nabór uczestników odpowiedzialny jest specjalnie powołany Zespół Rekrutacyjny. Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji prosimy składać w Referacie Rozwoju Urzędu pok. nr 13 lub w MGOPS w Sianowie.
Zapraszamy seniorów!

zdj. Waldemar Kosowski

Zasady przyjęcia

Obecnie w Gminie Sianów prowadzona jest rekrutacja 30 chętnych uczestników. Do korzystania z usług Dziennego Domu „Senior+” w Sianowie uprawnieni są mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 60 rok życia i są nieaktywni zawodowo. Kryterium kwalifikacyjnym jest głównie: wiek, stan zdrowia, stopień sprawności psychofizycznej oraz sytuacja rodzinna. Przyjęcie do Dziennego Domu  odbywa się na podstawie złożonego wniosku wraz ze stosownymi załącznikami, dostępnymi w Urzędzie Miasta i Gminy Sianów, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie oraz na stronie www.sianow.pl. Za nabór uczestników odpowiedzialny jest specjalnie powołany Zespół Rekrutacyjny. Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji prosimy składać w MGOPS w Sianowie.

Pobierz wniosek
Pobierz deklaracje

Dane kontaktowe

Dzienny Dom Seniora+
ul. Armii Polskiej 33
76-004 Sianów
tel. (094) 7203670
e-mail: mgops@sianow.pl

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00

Kadra

Koordynator Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej

Katarzyna Gawienowska

tel. (094) 7203670

poczta: domseniora@sianow.pl

Opiekun w placówce wsparcia dziennego

Izabela Skupińska

Opiekun w placówce wsparcia dziennego

Magdalena Rzeszutek

Opiekun w placówce wsparcia dziennego

Anna Różewicz

Psycholog/ Terapeuta

Ewa Troć

Animator

Renata Grosiak

Fizjoterapeuta

Barbara Nogalska

Ratownik Medyczny

Sebastian Kulesza