Sianowski Dom Senior+2019-02-05T20:13:22+00:00

Oficjalna strona Sianowskiego Domu Senior+

Aktualności

Load More Posts

O nas

Dzienny Dom Senior+ to placówka, która powstała w 2017 r, w ramach Programu Wieloletniego Senior+” na lata 2015-2020. Z dniem 27.11.2018 r. Uchwałą nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Sianowie Dzienny Dom Senior+ został włączony do struktur organizacyjnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie. Głównym celem Domu jest zapewnienie wsparcia dla 30 mieszkańców Gminy i Miasta Sianów (powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo) poprzez udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, zapewnienie posiłku, umożliwienie z korzystania usług wspomagających oraz udział w zajęciach ruchowych, gimnastyce leczniczej, fizjoterapii, sportowo – rekreacyjnych, aktywizujących a także kulturalno – oświatowych i edukacyjnych. Ponadto uczestnicy mają możliwość skorzystania z pomocy psychologa oraz ratownika medycznego.
W Dziennym Domu Senior+, który funkcjonuje codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 seniorzy mogą poprawić swoją kondycję fizyczną i psychiczną. Dzięki tym działaniom niwelowane będzie zagrożenie ich wykluczenia i marginalizacji społecznej poprzez następujące rodzaje zajęć:
– kulturalno – oświatowe
– edukacyjne
– trapie zajęciowe (min.: kulinarne, arteterapia, muzykoterapia, warsztaty krawieckie)
– zajęcia aktywności ruchowej
– zajęcia sportowo – rekreacyjne
– fizjoterapię
– spotkania z psychologiem i ratownikiem medycznym
– zajęcia aktywizujące społecznie.
Każdego dnia zapewniony jest obiad w formie drugiego dania a w ramach warsztatów kulinarnych domownicy wspólnie przygotowują II- gie śniadanie.
Za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” pobierana jest odpłatność od osób korzystających z usług. Uchwałą Nr VI / 42/ 2019r. Rady Miejskiej w Sianowie zostały określone szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+”.

zdj. Waldemar Kosowski

Zasady przyjęcia

Obecnie w Gminie Sianów prowadzona jest rekrutacja 30 chętnych uczestników. Do korzystania z usług Dziennego Domu „Senior+” w Sianowie uprawnieni są mieszkańcy Gminy i Miasta Sianów, którzy ukończyli 60 rok życia i są nieaktywni zawodowo. Kryterium kwalifikacyjnym jest głównie: wiek, stan zdrowia, stopień sprawności psychofizycznej oraz sytuacja rodzinna. Przyjęcie do Dziennego Domu  odbywa się na podstawie złożonego wniosku wraz ze stosownymi załącznikami, dostępnymi w Dziennym Domu Senior+, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie oraz na stronie http://www.mgops.sianow.pl/dom-senior-plus w zakładce zasady przyjęcia / do pobrania. Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji prosimy składać w MGOPS w Sianowie.

POBIERZ WNIOSEK
POBIERZ DEKLARACJE

Dane kontaktowe

Dzienny Dom Seniora+
ul. Armii Polskiej 33
76-004 Sianów
tel. (094) 7203670
e-mail: mgops@sianow.pl

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00

Kadra

Koordynator Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej

Katarzyna Gawienowska

tel. (094) 7203670

poczta: domseniora@sianow.pl

Opiekun w placówce wsparcia dziennego

Izabela Skupińska

Opiekun w placówce wsparcia dziennego

Magdalena Rzeszutek

Opiekun w placówce wsparcia dziennego

Anna Różewicz

Psycholog/ Terapeuta

Ewa Troć

Animator

Renata Grosiak

Fizjoterapeuta

Barbara Nogalska

Ratownik Medyczny

Sebastian Kulesza

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020.