DANE KONTAKTOWE

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sianowie
ul. Słowackiego 3A
76-004 Sianów

+48 94 318 55 12

mgops@sianow.pl

skrytka EPUAP MGOPS – /p17s3kbk9o/skrytka

Poniedziałek – Środa: 7:00 – 15:00
Czwartek: 7:00 – 16:00
Piątek: 7:00 – 14:00

NIP: 499-00-05-612
REGON:003801083
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy w Sławnie, Oddział w Sianowie 64 9317 1012 0050 9786 2000 0010

DANE KONTAKTOWE Z PRACOWNIKAMI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIANOWIE

Imię i nazwisko Adres e-mail Numer telefonu Dział
mgops@sianow.pl (094) 3185 512 Centrala
(094) 3185 512 wew. 47 FAX
Elżbieta Ałtyn e.altyn@mgops.sianow.pl Przez centralę Kierownik MGOPS
Katarzyna Wiorek k.wiorek@mgops.sianow.pl (094) 3185 512 wew. 37 Główny Księgowy MGOPS
Marlena Działak m.dzialak@mgops.sianow.pl (094) 3185 512 wew. 48 Dział Księgowości i Kadr –
stanowisko ds. kadr i płac
Patrycja Kubicka p.kubicka@mgops.sianow.pl Dział Księgowości i Kadr  – zespół ds. księgowości budżetowej
Emilia Pilipczuk e.pilipczuk@mgops.sianow.pl (094) 3185 512 wew. 46
Ewa Markowska e.markowska@mgops.sianow.pl
Aleksandra Maziarz a.maziarz@mgops.sianow.pl (094) 3185 512 wew. 34 Stanowisko ds. administracyjnych
Robert Suszczak r.suszczak@mgops.sianow.pl; projekty@mgops.sianow.pl Specjalista ds. projektów
Jolanta Żwierko j.zwierko@mgops.sianow.pl (094) 3185 512 wew. 43 Kierownik Działu Świadczeń
Maria Ozimek-Muż m.ozimek-muz@mgops.sianow.pl (094) 3185 512 wew. 38 Dział Świadczeń – zespół ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych, opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego
Katarzyna Mackiw k.mackiw@mgops.sianow.pl
Marta Zielonka m.zielonka@mgops.sianow.pl (094) 3185 512 wew. 44
Monika Grzywacz-Żukowska niepelnosprawni@sianow.pl Dział Świadczeń – Gminny Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych
Marlena Krzanowska m.krzanowska@mgops.sianow.pl (094) 3185 512 wew. 36 Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny
Karolina Staniewicz k.staniewicz@mgops.sianow.pl (094) 3185 512 wew. 45 Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny – stanowisko ds. pierwszego kontaktu
Adela Lis a.lis@mgops.sianow.pl (094) 3185 512 wew. 41 Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny – zespół ds. usług i świadczeń długoterminowych
Katarzyna Gądek k.gadek@mgops.sianow.pl (094) 3185 512 wew. 40
Marzena Milińska m.milinska@mgops.sianow.pl (094) 3185 512 wew. 35
Szymon Szerszeniewicz s.szerszeniewicz@mgops.sianow.pl (094) 3185 512 wew. 42 Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny – zespół pracy socjalnej
Ewa Kaszak e.kaszak@mgops.sianow.pl
Beata Kowal b.kowal@mgops.sianow.pl
Franciszek Braun-Raatze f.braun-raatze@mgops.sianow.pl (094) 3185 512 wew.  45 Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny – stanowisko ds. obsługi administracyjnej
Marta Łukawska m.lukawska@mgops.sianow.pl (094) 3185 512 wew.  32
Paulina Zapołoch p.zapoloch@mgops.sianow.pl Przez centralę Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny – Asystenci Rodziny
Wiesława Sobczyńska w.sobczynska@mgops.sianow.pl
Ewa Troć e.troc@mgops.sianow.pl Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny – Psycholog
Katarzyna Gawienowska k.gawienowska@mgops.sianow.pl (094) 720 36 70 Koordynator Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej – Dzienny Dom Senior+
Anna Różewicz a.rozewicz@mgops.sianow.pl (094) 720 36 70 Dział Aktywizacji i Integracji Społecznej – Dzienny Dom Senior+ – wychowawcy
Monika Szawurska m.szawurska@mgops.sianow.pl
Magdalena Rzeszutek m.rzeszutek@mgops.sianow.pl
Renata Grosiak r.grosiak@mgops.sianow.pl Przez centralę Dział Aktywizacji i Integracji Społecznej – Animator- opiekun
Tomasz Gierowski informatyk@mgops.sianow.pl Informatyk MGOPS
Andrzej Dębowski a.debowski@sianow.pl Inspektor Ochrony Danych w MGOPS

DANE KONTAKTOWE Z PRACOWNIKAMI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „SZANSA”  W SIANOWIE

Elżbieta Ałtyn sds@sianow.pl Przez centralę Kierownik ŚDS
Regina Banasiak (094) 3185 512 wew. 33 Zastępca Kierownika ŚDS
Magdalena Daniel Instruktor terapii zajęciowej
Dorota Ślubowska Terapeuta
Emilia Zawada
Zając Anna Opiekun
Sylwester Pietrzycki Kierowca