16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. W tym roku skierowana jest na wsparcie osób , które doświadczyły przemocy seksualnej. Z danych statystycznych wynika, że jedna na trzy kobiety doświadczyła molestowania seksualnego, jedna na dwadzieścia doświadczyła przemocy seksualnej. Wszelkie statystyki, szczególnie policyjne, są mocno zaniżone. Kobiety milczą. Dlaczego? Bo tego się od nas oczekuje, tego się uczy, tak się wychowuje.  Niebieska Linia dołącza do Kampanii 16 dni Przeciwko Przemocy.
Poprzez kampanię „możesz mi powiedzieć” chce dać sygnał wszystkim kobietom, osobom, które doświadczyły nadużyć seksualnych i innych form przemocy, że mają prawo szukać wsparcia i pomocy. Uruchomiono telefon interwencyjny 116 123 czynny jest 24/7, pod którym dyżurują specjaliści, którzy znajdą zrozumienie, wysłuchają, podadzą pomocną dłoń.
„Możesz mi powiedzieć” to sygnał, że przemoc seksualna nie powinna być tabu. Że za przemoc odpowiedzialność ponosi zawsze sprawca. Że osoba pokrzywdzona otrzyma wsparcie i zrozumienie.

Akcje wspiera Ewelina Flinta, która napisała utwór „Panno Chłód” , promujący kampanię.

Tekst: zespół MGOPS