1 grudnia 1989 roku Pani Elżbieta Ałtyn zamieszkała wraz z mężem Januszem i córką  Anną w Sianowie i rozpoczęła pracę jako pracownik socjalny w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koszalinie. Od maja 1990 roku w wyniku reorganizacji służb pomocy społecznej weszła w skład zespołu pracowników socjalnych nowo utworzonej jednostki samorządu terytorialnego to jest Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie. Przez kilkanaście lat pracowała jako pracownik socjalny, następnie pełniła funkcję zastępcy kierownika Ośrodka Pomocy. Od 1 lipca 2019 roku pełni funkcję Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie.

Pani Elżbieta to osoba dla której nie ma spraw nie do rozwiązania, otwarta na problemy ludzkie, to  wyjątkowa kobieta, pełna empatii, zrozumienia dla drugiego człowieka, wrażliwa, koleżeńska … Cechuje ją wysoka kultura osobista, zaangażowanie w pracę, sumienność, innowacyjność, kreatywność.
Jubileusz 30 – lecia pracy w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie, to niezwykła okazja do złożenia gratulacji ale i podziękowań za inspirowanie do poszukiwania nowych rozwiązań.

Zespół MGOPS, ŚDS i DDS+ w Sianowie