Wychowywanie dzieci powinno polegać na rozwijaniu umiejętności budowania prawidłowych relacji między rodzicem a dzieckiem, stawianiu granic i byciu konsekwentnym. Niestety, zasady te zbyt często  w codziennym życiu  schodzą  na drugi, a nawet na trzeci plan… i wówczas  pojawiają się trudności. O tym  jak właściwie reagować kiedy dzieci sprawiają trudności wychowawcze, można było dowiedzieć się na zajęciach z pedagogiem zorganizowanych w ramach projektu „Równość szans w Gminie Sianów”.

Tekst: Robert Suszczak

Foto: Beata Kowal