Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie informuje osoby niepełnosprawne, że od dnia 2 września 2019r. można składać osobiście lub drogą elektroniczną wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób pełnoletnich, niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wnioski przyjmowane są przez organy wypłacające świadczenia emerytalno-rentowe (np. ZUS i KRUS).

Osoby zainteresowane odsyłamy na stronę:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/2388941

Przydatne linki:

https://www.zus.pl/documents/10182/788036/ESUN.pdf/1db6af15-41e2-8bd4-0f00-578027d1261f

https://www.zus.pl/documents/10182/788036/OL-9_new.pdf/111b9ab1-bbf0-4559-9e02-9a6248708860

Tekst: Monika Grzywacz-Żukowska