W związku z trwającym w ZUS i KRUS naborem wniosków o świadczenie uzupełniające dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji w dniu 27 września w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie na pytania i wątpliwości z tego zakresu odpowiadała Pani Monika Grzywacz – Żukowska. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie przypomina, że wnioski przyjmowane są przez organy wypłacające świadczenia emerytalno-rentowe (np. ZUS i KRUS).

Osoby zainteresowane odsyłamy na stronę:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/2388941

Przydatne linki:

https://www.zus.pl/documents/10182/788036/ESUN.pdf/1db6af15-41e2-8bd4-0f00-578027d1261f

https://www.zus.pl/documents/10182/788036/OL-9_new.pdf/111b9ab1-bbf0-4559-9e02-9a6248708860

Tekst: Monika Grzywacz-Żukowska

Foto: Regina Banasiak Z-ca kierownika ŚDS „Szansa”