Zwiększenie liczby osób zakażonych koronawirusem to ważny sygnał dla osób, które w swoim otoczeniu mogą wesprzeć Seniorów. Wprawdzie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Sianów działają (Dzienny Dom Senior + i Klub Senior+), to jednak nowe wytyczne Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w znacznym stopniu ograniczają dotychczasową aktywność. Znajdujemy się w tzw. „Żółtej strefie”, a to oznacza, że obowiązują nas zakazy i nakazy w kontakcie  i innymi osobami. Dotychczasowy przebieg pandemii jednoznacznie wskazuje, że to właśnie Seniorzy są grupą najbardziej zagrożoną. To właśnie do Seniorów i ich otoczenia skierowany jest apel Pani Marleny Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Zapraszamy do lektury.

Zalecenia dla seniorów
i akcja bądźmy solidarni

Tekst: Katarzyna Gawienowska kierownik Działu Wsparcia Seniora

senior