Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie koszalińskim i powiecie miasto Koszalin”. W ramach projektu zaplanowano bardzo atrakcyjne formy wsparcia osób zarejestrowanych w PUP Koszalin: Indywidualne Plany Działania, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże u pracodawców, prace interwencyjne, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.  Szczegółowe informacje o projekcie3 można uzyskać w PUP Koszalin ul. Racławicka 13, Dział Instrumentów Rynku Pracy, (pokój 202, II piętro, tel. 94 345 57 26.

Tekst: Robert Suszczak kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej MGOPS w Sianowie