Gminny Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych przypomina o możliwości składania wniosków do Programu Aktywny Samorząd 2023
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 94 71-40-222 lub na stronach: www.pcpr.powiat.koszalin.pl
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2023-roku/

I MODUŁ – przewiduje pomoc na dofinansowanie m.in.:
– likwidacja bariery transportowej np. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu.
– likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym np. pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego oprogramowania.
– likwidacja barier w poruszaniu się np. pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektronicznym, pomoc w zakupie protezy kończyn.
– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

II MODUŁ – przewiduje pomoc na dofinansowanie:
– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym .

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:
Moduł I:
– od 01 marca do 31 sierpnia 2023 r.
Moduł II:
– od 1 marca do 31 marca 2023 r. (rok akademicki 2022/2023),
– do 10 października 2023 r. (rok akademicki 2023/2024).

Wnioski są przyjmowane już od 1 marca 2023r.,pod adresem siedziby: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 75-620 Koszalin,
ul. W. Andersa 32  lub za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia https://sow.pfron.org.pl/ !
Aby złożyć wniosek w systemie SOW należy posiadać:
• dostęp do Internetu,
• zarejestrować się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON),
• posiadać adres poczty elektronicznej,
• załączniki do wniosku należy wypełnić i w formie skanu dołączyć do wniosku w systemie SOW.
• posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP na stronie: https://pz.gov.pl/pz/index lub https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap

Jednocześnie informujemy, że swój profil zaufany ePUAP możesz potwierdzić w Urzędzie Gminy i Miasta w godzinach pracy urzędu – w Biurze Obsługi Interesantów.

Tekst: Monika Grzywacz-Żukowska