Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zwraca się z uprzejmą prośba o wypełnienie anonimowej ankiety mającej na celu poznanie potrzeb obywateli Ukrainy, którzy przyjechali na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutym 2022r.

Zebrane informacje pozwolą na sprawniejsze udzielanie pomocy.

Prosimy o wypełnianie ankiety do dnia 31 sierpnia 2022r.

Західньопоморський Ужонд Воєвудський в Щецині відділ здоров’я і політики соціальної звертається з проханням про заповнення анонімної анкети цілью якої є вивчення потреб громадян України, які приїхали на тереторію Польщі після 24 лютого 2022р.

Зібрана інформація допоможе більш ефективно надавати допомогу.

Просимо про заповнення анкети до 31 серпня 2022р.

Załączniki: