W związku z dramatycznymi wydarzeniami na Ukrainie do Polski napływa coraz liczniejsza grupa Uchodźców. Takim miejscem bezpiecznego schronienia jest także gościnna ziemia sianowska. Chcąc przygotować się do realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie wsparcia cudzoziemców, w tym Uchodźców konieczne jest oszacowanie liczby tych osób. W związku z powyższym prosimy osoby, które goszczą w swoich domach Uchodźców o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sianowie ul. Słowackiego 3a tel. : ( 94) 30-670-32 lub (94) 30-670-51; e-m: ukraina@sianow.pl lub mgops@sianow.pl . MGOPS w Sianowie pracuje: poniedziałek – środa 7:00-15:00; czwartek 7:00 – 16:00; piątek 7:00 – 14:00; tel. 94 31 85 512;
Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Tekst: Elżbieta Altyn kierownik MGOPS


Через драматичні події в Україні, до Польщі приїжджає все більше громадян-біженців. Mісцем притулку для громадян-біженців є також гостинна Сянівська земля. Центр соціальної допомоги
і соціального забезпечення знаходиться в Сянові на вул. Słowackiego 3a,
контактні номери телефонiв: (94) 30-670-32 або (94) 30-670-51; (94) 31˗855˗12

e-mail: ukraina@sianow.pl або mgops@sianow.pl

Центр соціальної допомоги і соціального забезпечення у м. Сянів (MGOPS w Sianowie) працює:

понеділок – середа: 7:00 ˗ 15:00, четвер 7:00 – 16:00, п’ятниця 7:00 – 14:00.

МИ У ВАШОМУ РОЗПОРЯДЖЕННІ!

Текст: Ельжбета Алтин, голова MGOPS