Skala pomocy indywidualnej, udzielanej przez mieszkańców Gminy Sianów uchodźcom z Ukrainy jest czymś absolutnie wyjątkowym. Wielu z Was zaangażowało się w zapewnienie dachu nad głową i wyżywienia ukraińskim rodzinom (głównie kobietom z dziećmi). W parze z tymi działaniami idą projekty realizowane przez rząd i samorządy przy wsparciu funduszy unijnych. Trzeba jednak pamiętać, że cele projektów i sposób wydawania środków są planowane ze znacznym wyprzedzeniem. Aby zaplanować i skutecznie realizować wsparcie MGOPS w Sianowie chce dokonać analizy aktualnego stanu Uchodźców na naszym terenie. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o kontakt z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie, który tworzy bazę obywateli Ukrainy, przybyłych zarówno przed jak i po 24 lutego 2022r. Interesuje nas przede wszystkim liczba osób, wiek i płeć. Wiedza ta pozwoli nam opracować lokalny program wsparcia, dzięki któremu będziemy mogli pomagać większej liczbie osób i docierać z pomocą tam, gdzie naprawdę jest ona najbardziej potrzebna.

Kontakt: MGOPS w Sianowie ul. Słowackiego 3a I piętro pokój nr 117. (Punkt Informacyjny Dla Uchodźców z Ukrainy i Mieszkańców Gminy Sianów – tel. 94 30-67-32; e-m: mgops@sianow.pl)

 

Tekst: zespół MGOPS