3 maja 2020r.  Pan Józef Białous – mieszkaniec Sianowa kończy 101 lat. Urodził się na terenach obecnej Białorusi skąd jako młody mężczyzna przyjechał do Polski. Tu założył rodzinę i w 1953 roku osiedlił się w Sianowie. Całe życie zawodowe był związany z Sianowską Fabryką Zapałek, gdzie do emerytury zajmował stanowisko magazyniera. Pan Józef mimo poważnych problemów zdrowotnych wciąż jest osobą aktywną. Jest otoczony opieką bliskich (szczególnie córki Krystyny) oraz grona przyjaciół. Korzysta z prawa do usług opiekuńczych,  świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 Z okazji tych szczególnych urodzin Panu Józefowi życzymy dalszych lat w zdrowiu i dobrym samopoczuciu.

Janusz Machała                                                                           Maciej Berlicki

Przewodniczący Rady Miejskiej                                         Burmistrz Gminy i Miasta Sianów