3 maja 2020r. Pan Józef Białous – mieszkaniec Sianowa kończy 100 lat. Urodził się na terenach obecnej Białorusi skąd jako młody mężczyzna przyjechał do Polski. Tu założył rodzinę i w 1953 roku osiedlił się w Sianowie. Całe życie zawodowe był związany z Sianowską Fabryką Zapałek, gdzie do emerytury zajmował stanowisko magazyniera. Pan Józef mimo poważnych problemów zdrowotnych wciąż jest osobą aktywną. Jest otoczony opieką bliskich (szczególnie córki Krystyny) oraz grona przyjaciół. Korzysta z prawa do usług opiekuńczych, świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Z okazji tych szczególnych urodzin Panu Józefowi życzymy dalszych lat w zdrowiu i dobrym samopoczuciu.

Janusz Machała Przewodniczący Rady Miejskiej

Maciej Berlicki Burmistrz Gminy i Miasta Sianów