Gmina Sianów złożyła wniosek aplikacyjny do programu „Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”. Podstawą prawną Programu jest art.7 ust.5 oraz art.13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2020r. poz.1787). Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Więcej informacji o dostępie do usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością zostanie opublikowane po ocenie i rozstrzygnięciu wniosków aplikacyjnych.

ministerstwo rodziny i polityki społecznej

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”.

Tekst: Robert Suszczak kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej