Gmina Sianów otrzymała dofinansowanie na realizację programu rządowego „Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”. Podstawą prawną Programu jest art.7 ust.5 oraz art.13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym. Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Więcej informacji o dostępie do usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością na stronie: www.mgops.sianow.pl  w zakładce „Projekty”.

Wnioski można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie, u. Słowackiego 3a. Osoba do kontaktu: Karolina Staniewicz tel. 94 30 670 41 email: mgops@sianow.pl

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”.

Tekst: Zespół MGOPS