Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, że złożył wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Projekt ten całości adresowany będzie do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym). Maksymalne wsparcie przewidziane na jednego uczestnika to 30 godzin zegarowych w miesiącu. Zaproponowana pomoc finansowana będzie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wszystkie informacje dotyczące realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” będą wkrótce umieszczone na stronie: www.mgops.sianow.pl w zakładce „NIEPEŁNOSPRAWNI”. Osobą do kontaktu w sprawie uczestnictwa w projekcie będzie Pani Monika Grzywacz – Żukowska Tel. 94 31 85 512 wew.44; e-m: niepełnosprawni@sianow.pl

Tekst: Elżbieta Ałtyn kierownik MGOPS