Gmina Sianów od wielu lat realizuje rządowe programy skierowane na poprawę funkcjonowania rodzin, które z bardzo różnych powodów przeżywają okresowe trudności. Jednym z nich jest „Program asystent rodziny – edycja 2020”. Z wielką radością przyjęliśmy więc informację o wyróżnieniu przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Pani Wiesławy Sobczyńskiej, która z niestrudzenie i z niegasnącym optymizmem wspiera rodziny objęte pomocą MGOPS w Sianowie. Pani Wiesiu – Gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym.

Tekst: Elżbieta Ałtyn
Foto: źródło MRiPS