Zima to szczególnie ciężki czas dla osób bezdomnych żyjących w altanach działkowych, pustostanach czy klatkach schodowych. W działaniach zabezpieczających, monitorujących osoby bezdomne niezbędny jest wspólny wysiłek mieszkańców miast i wsi, policji, straży miejskiej, pracowników socjalnych.

W dniu 20.11.2023r. pracownik socjalny MGOPS w Sianowie wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej przeprowadzili monitoring miejsc, w których przebywają osoby bezdomne celem udzielenia niezbędnej pomocy.

Zaproponowano  pobytu w schronisku, noclegowni , ogrzewalni,  pomoc
w uzyskaniu żywności, odzieży, dostępu do lekarza, terapeuty. Przekazano ciepłe kurtki, szaliki, czapki, swetry, koce. Przekazano informację o formach wsparcia proponowanych przez miasto Sianów (łaźnia) jak i MGOPS  wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Tekst: zespół MGOPS
Foto: Straż Miejska