Okres niskich temperatur i panująca pandemia COVID– 19, to okres szczególnie trudny dla osób doświadczonych bezdomnością. Osoby znajdujące się w kryzysie bezdomności mogą wciąż liczyć na pomoc służb miejskich, mieszkańców miasta i gminy Sianów oraz pracowników MGOPS w Sianowie. W dniu 04.11.2021r. pracownik socjalny MGOPS wspólnie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej przeprowadzili monitoring miejsc, w których przebywają osoby bezdomne. Wszyscy bezdomni otrzymali propozycję skierowania na pobyt w schronisku, noclegowni lub w ogrzewalni. Dodatkowo zaproponowano pomoc w uzyskaniu żywności, odzieży, dostępu do lekarza lub terapeuty.

Tekst i foto: Beata Kowal główny specjalista pracy socjalnej MGOPS w Sianowie