Kolejny dzień z Ukrainy przybywają Uchodźcy uciekający przed niszczycielską siłą wojny. Już pierwsi Uchodźcy znaleźli się na gościnnej ziemi sianowskiej. To dla nich, swoje gabinety lekarskie otwierają lokalne NZOZ. I tak:

  1. NZOZ „Słoneczko” w Sianowie – lekarze pediatrii dla dzieci do 18r.ż.( tel. 94 318 55 58)
  2. NZOZ „KOLMED” w Sianowie – lekarze podstawowej opieki medycznej ( 94 347 32 65);
  3. NZOZ „Medicus” w Sianowie – lekarze podstawowej opieki medycznej (tel. 94 31 85 556);
  4. Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Sanatus” w Koszalinie deklaruje pomoc lekarską (tel. 604 54 03 03);
  5. Stomatolog Tomasz Karpowicz w Sianowie tel. 94 318 58 10;
  6. Ginekolog Dariusz Porębski w Sianowie tel. 602 374 124;
  7. Ginekolog-Położnik Ismaiel Salloum w Koszalinie tel. 533 343 535 i tel. 94 340 58 37

Gmina Sianów zaprasza kolejne podmioty świadczące usługi medyczne, społeczne i rzemieślnicze do współtworzenia bazy, z której będą mogli korzystać Uchodźcy. Do Państwa dyspozycji skrzynka pocztowa: ukraina@sianow.pl
Więcej informacji o różnych formach pomocy udziela:  główny specjalista pracy socjalnej MGOPS – Beata Kowal e-m: b.kowal@mgops.sianow.pl tel. (94)30-670-32; konsultant Klubu Integracji Społecznej – Alicja Andrzejczyk (94) 30-670-51; starszy inspektor Maria Ozimek-Muż tel. (94) 30-670-38. MGOPS w Sianowie pracuje: poniedziałek – środa 7:00-15:00; czwartek 7:00 – 16:00; piątek 7:00 – 14:00; tel. 94 31 85 512 e-m: mgops@sianow.pl.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Tekst: Beata Kowal MGOPS Sianów


Щодня з України приїжджають біженці, які рятуються від руйнівної сили війни. Перші біженці опинилися на гостинній Сянівській землі. Саме для них місцеві НЗОЗ відкривають свої лікарні:

НЗОЗ «Слонечко» м. Сянув лікарі педіатри для дітей до 18 років, тел.(94) 318˗55˗58

НЗОЗ «КОЛМЕД» м. Сянув – лікарі первинної ланки, тел. (94) 347˗32˗65

НЗОЗ «Медікус» м. Сянув – лікарі первинної ланки, тел.(94) 318˗55˗56

Центр сімейних лікарів «Санатус» м. Кошалін – декларує медичну допомогу,тел. 604˗540˗303

Стоматолог Томаш Карпович м. Сянув, тел.(94) 318˗58˗10

Лікар-гінеколог Даріуш Порембський м. Сянув, тел.602˗374˗124

Гінеколог-акушер Ісмаїл Салум м. Кошалін, тел.533˗343˗535 та тел.(94) 340˗58˗37

Запрошуємо інші організації, які надають медичні, соціальні та ремісничі послуги, спільно створити базу, яка буде доступна для біженців. У вашому розпорядженні є поштова скринька: ukraina@sianow.pl

За додатковою інформацією про різні форми допомоги звертайтеся: головний спеціаліст із соціальної допомоги Беата Ковал: b.kowal@mgops.sianow.pl номер телефону (94) 30-670-32. Додатково контактний номер телефону (94) 30-670- 51 консультант та вихователь Аліція Анджейчик вSianowski Klub Integracji Społecznej”. Інформацію про сімейні пільги надає старший інспектор Марія Озімек-Муж, номер телефону (94) 30-670-38.

Центр соціальної допомоги і соціального забезпечення у м. Сянів (МГОПС) працює:

понеділок – середа: 7:00 ˗ 15:00, четвер 7:00 – 16:00, п’ятниця 7:00 – 14:00.

контактний номер телефону: (94) 31˗855˗12

e-mail: ukraina@sianow.pl або mgops@sianow.pl

МИ У ВАШОМУ РОЗПОРЯДЖЕННІ!

Текст: Беата Ковал, головний спеціаліст соціальної допомоги MGOPS