Gmina Sianów jest jedną z wielu gmin, której mieszkańcy przyjęli do swoich domów Uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Do właśnie dla tych osób pośpiesznie przygotowywane są także miejsca zbiorowego zakwaterowania. Dostosowywanie lokalnych świetlic do zamieszkania całych rodzin, wymaga zaangażowania coraz większej liczby osób i organizacji. Z wielką radością powitaliśmy w „zespole pomagaczy” Parafialny Zespół Caritasu przy Parafii św. Stanisława Kostki w Sianowie. To dzięki tej pomocy pozyskaliśmy dodatkowe komplety pościeli i ręczników, które uzupełnią nasze zasoby w placówkach.

Tekst i foto: zespół MGOPS