Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 2022

Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

2023-03-26T19:37:08+02:00dodano 2023/03/26|

Gmina Sianów otrzymała dofinansowanie na realizację programu rządowego „Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”. Podstawą prawną Programu jest art.7 ust.5 oraz art.13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym. Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Nabór do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

2023-03-03T08:44:07+02:00dodano 2023/01/02|

W związku z ubieganiem się przez Gminę Sianów o środki na realizację programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej zapraszamy osoby zainteresowane usługami asystenckimi spełniające kryteria do składania wniosków o objęcie wsparciem. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Projekty > Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej > Edycja 2023

Pierwsze dotacje na 2023 rok zatwierdzone

2024-03-29T09:47:57+02:00dodano 2022/12/20|

Gmina Sianów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki na kontynuację programów rządowych w 2023 roku. Zarówno Opieka Wytchnieniowa jak i Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, to ważne ogniwo w gminnym systemie usług społecznych świadczonych na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin. Tym razem na realizację opieki wytchnieniowej uzyskaliśmy kwotę 176.125,44, a na asystenturę osobistą ON – 88.536,00.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

2022-11-25T20:07:20+02:00dodano 2022/11/25|

Korzystając z gościnności Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Sianów 24 listopada w kinie „Zorza” odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. To otwarte spotkanie dedykowane niepełnosprawnym mieszkańcom naszej gminy, którym okolicznościowe życzenia złożył Maciej Berlicki – Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, Radny Rady Powiatu Pan Ryszard Sobczyński oraz Elżbieta Ałtyn – Kierownik MGOPS

Gminny Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

2022-08-16T20:36:18+02:00dodano 2022/08/16|

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie jest realizatorem Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Program ten w całości jest finansowany ze środków Gminy i adresowany do osób niepełnosprawnych, bez względu na stopień i rodzaj dysfunkcji. Wsparcie finansowe można uzyskać na: uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym i/lub dojazd do ośrodka prowadzącego turnus rehabilitacyjny; uczestnictwo w badaniach kontrolnych, specjalistycznych i hospitalizacji ze

Aktywny Samorząd na rok 2022

2022-03-10T00:09:44+02:00dodano 2022/03/10|

Gminny Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych informuje o możliwości składania wniosków do Programu Aktywny Samorząd 2022. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 94 71-40-222 lub na stronach: www.pcpr.powiat.koszalin.pl https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/ Program jest podzielony na dwa MODUŁY: I MODUŁ - przewiduje pomoc na dofinansowanie m.in.: - likwidacja bariery transportowej np. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, zakup

Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

2022-01-25T20:19:46+02:00dodano 2022/01/18|

Gmina Sianów otrzymała dofinansowanie w wysokości 126.072,00 na realizację programu „Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”. Podstawą prawną Programu jest art.7 ust.5 oraz art.13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2020r. poz.1787). Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz

Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

2022-01-25T10:30:32+02:00dodano 2021/12/16|

Gmina Sianów złożyła wniosek aplikacyjny do programu „Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”. Podstawą prawną Programu jest art.7 ust.5 oraz art.13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2020r. poz.1787). Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu

Przejdź do góry