Pierwsze dotacje na 2023 rok zatwierdzone

2022-12-20T14:00:00+02:00dodano 2022/12/20|

Gmina Sianów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki na kontynuację programów rządowych w 2023 roku. Zarówno Opieka Wytchnieniowa jak i Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, to ważne ogniwo w gminnym systemie usług społecznych świadczonych na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin. Tym razem na realizację opieki wytchnieniowej uzyskaliśmy kwotę 176.125,44, a na asystenturę osobistą ON – 88.536,00.

Jadłodzielnia przed i po Świętach

2022-12-08T20:53:12+02:00dodano 2022/12/08|

Od roku alternatywą dla posiadaczy nadmiaru żywności jest Sianowska Jadłodzielnia. W tym czasie wielokrotnie byliśmy zaskakiwani szczodrością mieszkańców, którzy dzielili się nadwyżkami zgromadzonych produktów spożywczych. Przed nami szczególny czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia i zabaw Sylwestrowych. Proponujemy zatem, aby nadmiar przygotowanych potraw umieszczać w specjalnie do tego celu przystosowanych pojemników w naszej Jadłodzielni. Ta

Pomoc dla osób bezdomnych

2022-12-08T20:45:06+02:00dodano 2022/12/08|

Początek grudnia przywitał mieszkańców naszej gminy intensywnymi opadami śniegu. To także okres niskich temperatur, który jest szczególnie trudny dla osób znajdujących się w kryzysie bezdomności. W tym czasie pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej ze szczególną uwagą monitorują pustostany, ogródki działkowe oraz wszystkie miejsca, w których mogą przebywać osoby

Dziewczynki z zapałkami w MGOPS

2022-12-08T20:40:30+02:00dodano 2022/12/08|

Mimo trudnych warunków pogodowych, do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie zawitały dzisiaj wraz z opiekunem „Dziewczynki z zapałkami”. Oczywiście zostały ciepło przyjęte przez nasz zespół, który z wielkim entuzjazmem włączył się w akcję zbiórki środków finansowych na leczenie i rehabilitację 5-letniego Frania z Bielkowa. To wyjątkowa akcja, dedykowana do wyjątkowego chłopca. W takich

S-A-M! – Dostępność Mieszkań

2022-11-30T16:50:54+02:00dodano 2022/11/30|

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na swojej stronie internetowej opublikował komunikat o programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”. POMOC W RAMACH PROGRAMU MOGĄ UZYSKAĆ OSOBY, KTÓRE: posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie równoważne, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka; złożą oświadczenie

Konsultacje społeczne dot. projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sianów na lata 2023-2030

2022-11-24T12:08:15+02:00dodano 2022/11/24|

Szanowni Państwo, Trwają prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sianów na lata 2023-2030. Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Niniejsze konsultacje mają na celu zapoznanie mieszkańców gminy i miasta Sianów z projektem strategii oraz pozyskania uwag i opinii dotyczących ww. projektu. Informacje uzyskane

Podziękowanie dla darczyńców

2022-11-21T15:53:38+02:00dodano 2022/11/21|

Sobotni Bal Charytatywny organizowany przez Sianowską Fundację Jesteśmy Razem, to wspaniała okazja do okazania solidarności i wsparcia p. Ewelinie i p. Wojciechowi. To także okazja do wykorzystania żywności, która po zakończonej zabawie została przekazana do Sianowskiej Jadłodzielni. W imieniu potrzebujących pomocy (zwłaszcza w okresie zimowym) serdecznie dziękujemy. Tekst i foto: Zespół MGOPS

Przejdź do góry