Zawieszenie działalności placówek wsparcia dziennego

2021-05-13T10:51:56+02:00dodano 2020/10/23|

Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego od 24 października zawieszona zostaje do odwołania działalność placówek wsparcia dziennego: Dzienny Dom Senior+, Klub Senior+, Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” w Sianowie. Decyzja ta podyktowana jest względami bezpieczeństwa w obliczu rosnącej skali zakażeń koronawirusa. Wszystkie osoby objęte na co dzień wsparciem tych placówek mogą liczyć na pomoc świadczoną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy

Dzień Poczty Polskiej

2020-10-14T08:54:37+02:00dodano 2020/10/14|

W piątek 9 października dzieci z placówki wsparcia dziennego odwiedziły Sianowski Urząd Pocztowy aby uczcić dzień znaczka pocztowego i Poczty Polskiej. Dowiedziały się tam ciekawostek na temat znaczków, listów, pieczątek oraz historii powstania poczty. Dzięki uprzejmości Pani Naczelnik mogły same stawiać pieczątki różnymi znacznikami listów. W podziękowaniu wręczyły własnoręcznie robione kwiaty i zebrały autografy wszystkich

ZOO CHARLOTTA

2020-09-23T05:47:15+02:00dodano 2020/09/21|

W sobotni poranek dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego oraz dzieci z projektu „Równość szans w Gminie Sianów” udały się na wycieczkę do Doliny Charlotty niedaleko Ustki. Pobyt w Dolinie zaczęliśmy od królestwa foki szarej, gdzie jego mieszkańcy: Wiking, Piotrek, Marcel, Ziingo i Stig zaprezentowali nam swoje umiejętności. „Chłopcy” doskonale wykonują polecenia swoich trenerów: łapą piłkę,

Przemoc domowa w okresie izolacji

2020-04-01T19:00:05+02:00dodano 2020/04/01|

Niestety w okresie zagrożenia rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 służby pomocy społecznej coraz częściej odbierają niepokojące sygnały o przemocy domowej. Ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się, problemy zawodowe, niewypełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci, a przede wszystkim wszechobecny alkohol powodują, że od małego nieporozumienia do awantury… to tylko mały krok. Wszystkie osoby, które doznają przemocy w „zaciszu własnego

Rodziny Wspierające

2021-05-14T09:58:31+02:00dodano 2020/01/03|

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie zaprasza do współpracy rodziny, które chciałby pełnić funkcję „Rodziny Wspierającej”. Warunki jakie muszą spełniać kandydaci zostały określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2019 poz. 1111 t.j.) oraz w Gminnym Programie Wspierania Rodziny w Gminie Sianów na lata 2020 –

Zadania samorządu wobec przemocy domowej

2019-12-17T19:46:04+02:00dodano 2019/12/17|

16 grudnia członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyli w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej pn. „Praktyczne aspekty interwencji wobec osoby doświadczającej przemocy i sprawcy przemocy”. Prowadzącym szkolenie był certyfikowany specjalista Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Jarosław Polanowski - ekspert w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ponad 40 letnie doświadczenie w

Jak poradzić sobie z agresją klienta

2020-10-28T07:15:17+02:00dodano 2019/10/10|

Pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny 9 października uczestniczyli w szkoleniu z metod radzenia sobie z obsługą agresywnego klienta. Pracownicy socjalni w swojej codziennej pracy są często narażeni na kontakt z osobami, które krzykiem lub wulgaryzmami próbują przedstawiać swoje stanowisko w sprawie. Zadaniem trenera prowadzącego szkolenie było przedstawienie kilku uniwersalnych sposobów  postępowania , które

Praca socjalna w oddzieleniu od świadczeń i usług

2019-10-03T08:50:00+02:00dodano 2019/10/03|

Realizując założenia programu wdrażanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zespół pracowników Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny MGOPS w Sianowie uczestniczy w cyklu szkoleń skierowanych na doskonalenie umiejętności w zakresie angażowania się w czystą pracę socjalną w oddzieleniu od wsparcia finansowego. Tym razem 30 września zespół brał udział w warsztatach z zakresu wzmacniania

500+ dla osób niepełnosprawnych (świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji)

2019-09-23T11:31:42+02:00dodano 2019/09/23|

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie informuje osoby niepełnosprawne, że od dnia 2 września 2019r. można składać osobiście lub drogą elektroniczną wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób pełnoletnich, niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wnioski przyjmowane są przez organy wypłacające świadczenia emerytalno-rentowe (np. ZUS i KRUS). Osoby zainteresowane odsyłamy na stronę: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/2388941 Przydatne linki: https://www.zus.pl/documents/10182/788036/ESUN.pdf/1db6af15-41e2-8bd4-0f00-578027d1261f

Z wizytą studyjną w Kondratowicach i Głuchołazach

2019-09-22T21:17:11+02:00dodano 2019/09/22|

W związku z realizacją projektu „Gotowi na zmiany” zespół pracowników MGOPS w Sianowie, Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny oraz Aktywizacji i Integracji uczestniczył w konsultacjach z zakresu reorganizacji usług, świadczeń i pracy socjalnej OPS-ów w Kondratowicach i Głuchołazach. Spotkania miały charakter warsztatowy i dostarczyły wielu cennych wskazówek, które pozwolą uniknąć błędów w procesie wdrażania

Przejdź do góry