Gotowi na zmiany

Strona główna/Gotowi na zmiany

Superwizja w MGOPS

2020-09-12T07:55:34+00:00dodano 2020/09/09|

Pracownicy socjalni i asystent rodziny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie  w dniach 31.08 - 8.09.2020 wzięli udział w superwizji realizowanej w ramach projektu "Gotowi na zmiany". Głównym zadaniem superwizji jest stworzenie przestrzeni do refleksji, tak aby w bezpiecznej atmosferze przyglądać się swojej pracy z klientem. Spotkania są jednym z ostatnich działań realizowanych w ramach

Praca socjalna w oddzieleniu od świadczeń i usług

2019-10-03T08:50:00+00:00dodano 2019/10/03|

Realizując założenia programu wdrażanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zespół pracowników Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny MGOPS w Sianowie uczestniczy w cyklu szkoleń skierowanych na doskonalenie umiejętności w zakresie angażowania się w czystą pracę socjalną w oddzieleniu od wsparcia finansowego. Tym razem 30 września zespół brał udział w warsztatach z zakresu wzmacniania

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

2019-09-27T08:32:42+00:00dodano 2019/09/27|

Kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem specyfiki przyznawania pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych był tematem kolejnego szkolenia pracowników MGOPS w Sianowie w ramach projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Gotowi na zmiany”. 25 września w siedzibie MGOPS szkolenie przeprowadziła Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Szkoleniowe w Szczecinie. Z uwagi na rozległy obszar problematyki szkolenie miało

Wzmocnienie umiejętności adekwatnego reagowania w sytuacji zagrożenia – techniki samoobrony

2019-09-24T21:23:11+00:00dodano 2019/09/24|

W związku z realnym zagrożeniem w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy MGOPS w Sianowie uczestniczyli w warsztatach z zakresu samoobrony. Cenne wskazówki trenera mogą w przyszłości pomóc w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Zajęcia wzmacniające umiejętności adekwatnego reagowania na agresję poprzez wyuczenie technik samoobrony były możliwe dzięki realizacji projektu „Gotowi na zmiany”, który został zaakceptowany przez Ministerstwo

Z wizytą studyjną w Kondratowicach i Głuchołazach

2019-09-22T21:17:11+00:00dodano 2019/09/22|

W związku z realizacją projektu „Gotowi na zmiany” zespół pracowników MGOPS w Sianowie, Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny oraz Aktywizacji i Integracji uczestniczył w konsultacjach z zakresu reorganizacji usług, świadczeń i pracy socjalnej OPS-ów w Kondratowicach i Głuchołazach. Spotkania miały charakter warsztatowy i dostarczyły wielu cennych wskazówek, które pozwolą uniknąć błędów w procesie wdrażania

Go to Top