Gotowi na zmiany

Superwizja w MGOPS

2020-09-12T07:55:34+02:00dodano 2020/09/09|

Pracownicy socjalni i asystent rodziny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie  w dniach 31.08 - 8.09.2020 wzięli udział w superwizji realizowanej w ramach projektu "Gotowi na zmiany". Głównym zadaniem superwizji jest stworzenie przestrzeni do refleksji, tak aby w bezpiecznej atmosferze przyglądać się swojej pracy z klientem. Spotkania są jednym z ostatnich działań realizowanych w ramach

Każda sekunda ma tu wielkie znaczenie – Pierwsza pomoc przed przybyciem karetki pogotowia

2020-10-28T07:15:10+02:00dodano 2020/02/09|

Dzięki realizacji projektu „Gotowi na zmiany” zespół Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny uczestniczył w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wielogodzinne ćwiczenia z wykorzystaniem przenośnych zestawów pierwszej pomocy, fantomów i defibrylatorów dają nadzieję, że będziemy skuteczni w sytuacji wymagającej naszej pomocy. Zakres szkolenia dotyczył udzielania pomocy zarówno osobom dorosłym jak i dzieciom z powodu:

Jak poradzić sobie z agresją klienta

2020-10-28T07:15:17+02:00dodano 2019/10/10|

Pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny 9 października uczestniczyli w szkoleniu z metod radzenia sobie z obsługą agresywnego klienta. Pracownicy socjalni w swojej codziennej pracy są często narażeni na kontakt z osobami, które krzykiem lub wulgaryzmami próbują przedstawiać swoje stanowisko w sprawie. Zadaniem trenera prowadzącego szkolenie było przedstawienie kilku uniwersalnych sposobów  postępowania , które

Praca socjalna w oddzieleniu od świadczeń i usług

2019-10-03T08:50:00+02:00dodano 2019/10/03|

Realizując założenia programu wdrażanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zespół pracowników Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny MGOPS w Sianowie uczestniczy w cyklu szkoleń skierowanych na doskonalenie umiejętności w zakresie angażowania się w czystą pracę socjalną w oddzieleniu od wsparcia finansowego. Tym razem 30 września zespół brał udział w warsztatach z zakresu wzmacniania

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

2019-09-27T08:32:42+02:00dodano 2019/09/27|

Kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem specyfiki przyznawania pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych był tematem kolejnego szkolenia pracowników MGOPS w Sianowie w ramach projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Gotowi na zmiany”. 25 września w siedzibie MGOPS szkolenie przeprowadziła Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Szkoleniowe w Szczecinie. Z uwagi na rozległy obszar problematyki szkolenie miało

Wzmocnienie umiejętności adekwatnego reagowania w sytuacji zagrożenia – techniki samoobrony

2019-09-24T21:23:11+02:00dodano 2019/09/24|

W związku z realnym zagrożeniem w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy MGOPS w Sianowie uczestniczyli w warsztatach z zakresu samoobrony. Cenne wskazówki trenera mogą w przyszłości pomóc w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Zajęcia wzmacniające umiejętności adekwatnego reagowania na agresję poprzez wyuczenie technik samoobrony były możliwe dzięki realizacji projektu „Gotowi na zmiany”, który został zaakceptowany przez Ministerstwo

Z wizytą studyjną w Kondratowicach i Głuchołazach

2019-09-22T21:17:11+02:00dodano 2019/09/22|

W związku z realizacją projektu „Gotowi na zmiany” zespół pracowników MGOPS w Sianowie, Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny oraz Aktywizacji i Integracji uczestniczył w konsultacjach z zakresu reorganizacji usług, świadczeń i pracy socjalnej OPS-ów w Kondratowicach i Głuchołazach. Spotkania miały charakter warsztatowy i dostarczyły wielu cennych wskazówek, które pozwolą uniknąć błędów w procesie wdrażania

Wizyta studyjna Ośrodków Pomocy Społecznej z Małopolski

2020-10-28T07:14:19+02:00dodano 2019/09/06|

W dniach 4 – 6 września Gmina Sianów gościła dwa zespoły pracowników socjalnych z Ośrodków Pomocy Społecznej w Kluczach i w Wieliczce. Wizyta studyjna związana była z trwającym procesem reorganizacji służb pomocy społecznej w ramach projektów zatwierdzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z uwagi na duże zainteresowanie wynikami przeprowadzonej reorganizacji na spotkanie w

Wyjazd studyjny – Projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

2020-10-28T07:17:08+02:00dodano 2019/06/16|

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wdraża od kilku lat programy skierowane do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej. Projekt, do którego przystąpiliśmy ma przyczynić się do poprawy jakości obsługi klientów, poprzez wprowadzenie zmian w strukturze i organizacji Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie. W związku z jego realizacją część zespołu MGOPS uczestniczyło w wyjeździe

„Gotowi na zmiany”

2020-10-29T11:55:17+02:00dodano 2019/05/02|

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdziło ostateczną wersję wniosku złożonego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Sianowie w konkursie ogłoszonym w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. W praktyce oznacza to wprowadzenie nowoczesnych form organizacyjnych w naszej jednostce. Główna zmiana

Przejdź do góry