„Gotowi na zmiany”

2020-10-29T11:55:17+02:00dodano 2019/05/02|

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdziło ostateczną wersję wniosku złożonego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Sianowie w konkursie ogłoszonym w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. W praktyce oznacza to wprowadzenie nowoczesnych form organizacyjnych w naszej jednostce. Główna zmiana

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

2020-10-29T11:55:52+02:00dodano 2019/03/22|

W związku z przystąpieniem do projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach osi priorytetowej II. od 1 marca 2019r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wdraża zmiany organizacyjne w jednostce. I tak zgodnie z obowiązującą strukturą organizacyjną (zobacz TUTAJ) główne zmiany dotyczą Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny. Zgodnie z harmonogramem projektu pracownicy MGOPS zostaną

Przejdź do góry