Nowe propozycje w świadczeniu usług opiekuńczych

2019-07-09T05:12:11+02:00dodano 2019/07/09|

Dzięki przystąpieniu Gminy Sianów do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, możliwe jest udzielenie wsparcia osobom legitymujących się  znacznym stopniem niepełnosprawności, które nie ukończyły 75 r.ż. Środki na realizację programu pochodzą z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.  Wszystkich zainteresowanych już teraz prosimy o kontakt z

Opieka wytchnieniowa w Gminie Sianów

2019-06-07T07:13:18+02:00dodano 2019/06/07|

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdziło wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie na realizację innowacyjnej formy wsparcia dla osób sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. To szczególna pomoc, która pozwoli na zaopiekowanie osób zależnych wówczas, gdy stały opiekun nie może tej opieki świadczyć. Zasady kwalifikacji do udziału w programie zostaną wkrótce opublikowane na stronie

Aktywni plus. Nowy projekt i porozumienie na rzecz aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych

2019-06-06T10:23:37+02:00dodano 2019/06/06|

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pojawiła się informacja o podpisaniu porozumienia o współpracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Grupa Enea w ramach projektu Aktywni Plus. Projekt ten ma na celem zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami,

„Równość szans w Gminie Sianów” to oferta także dla osób niepełnosprawnych.

2019-05-30T06:55:49+02:00dodano 2019/05/30|

W ramach działań równościowych i środowiskowych projektu „Równość szans w Gminie Sianów” 23 osobowa grupa uczestników w dniach 27-30 maja 2019r.  uczestniczy w warsztatach specjalistycznych zorganizowanych w Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji Geovita w Dźwirzynie oraz w ORW UNITRAL w Mielnie. Uczestnicy warsztatów korzystają z zabiegów rehabilitacyjnych i usprawniających, basenu  z leżankami wodno-powietrznymi i natryskami

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

2019-05-13T08:32:55+02:00dodano 2019/05/13|

W siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  odbyło się spotkanie poświęcone realizacji Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Sianów. Zespół projektowy złożył dwa wnioski aplikacyjne: „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych do 75 r.ż” oraz „Opieka wytchnieniowa dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności”. Realizacja zaproponowanych form wsparcia będzie wdrażana w II połowie 2019r.

„Godziny pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w dniu 19.04.2019r.”

2019-10-28T20:34:39+02:00dodano 2019/04/18|

Informujemy, że w piątek 19 kwietnia 2019 r.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy "Szansa" w Sianowie będą czynne w pełnym zakresie usług w godzinach od 7:30 do 12:00. Od godz. 12:00 do 15:30 dyżur będą pełnić pracownicy MGOPS w pokoju nr 6. Aleksandra Maziarz Dział Księgowości, Kadr i Obsługi Administracyjnej.

Umowy z PFRON podpisane.

2019-04-12T08:44:08+02:00dodano 2019/04/12|

Z radością informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielił dofinansowania dla projektów o charakterze integracyjnym, które w 2019r. będą realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie. Dzięki tym środkom możliwe będzie przygotowanie wyjazdowych form: „Powitania Lata” i „Grzybobrania” oraz stacjonarnych „Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych” i „Spotkanie

Przejdź do góry