Pokonać bariery

Wypożyczalnia sprzętu do opieki, pielęgnacji i rehabilitacji z nową ofertą

2023-05-19T11:22:00+02:00dodano 2023/05/19|

Od grudnia 2022r. w Gminie Sianów działa bezpłatna samorządowa wypożyczalnia sprzętu do opieki, pielęgnacji i rehabilitacji osób obłożnie chorych i niepełnosprawnych. To kompleksowa oferta adresowana do mieszkańców Gminy Sianów, którzy z powodu wieku, niepełnosprawności czy też okresowej niezdolności do samodzielnego funkcjonowania, wymagają wsparcia w warunkach domowych. Analizując potrzeby tych osób i diagnozując środowiska, w których

Wypożyczalnia sprzętu do opieki, pielęgnacji i rehabilitacji

2022-12-13T21:14:16+02:00dodano 2022/12/13|

Niesamodzielność to poważne wyzwanie nie tylko dla osoby chorej lub niepełnosprawnej. To także ogromny wysiłek i obciążenie dla osób je wspierających w codziennych czynnościach pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom niesamodzielnych mieszkańców Gminy Sianów zespół Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej złożył wniosek aplikacyjny na realizację projektu „Pokonać bariery”. Wśród zaplanowanych zadań wyodrębniono potrzebę stworzenia nieodpłatnej wypożyczalni

Wkrótce dodatkowa pomoc dla Osób Niepełnosprawnych

2022-06-02T09:24:56+02:00dodano 2022/03/06|

Zespół projektowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie skutecznie zaaplikował w konkursie: Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Dzięki projektowi „Pokonać bariery” na terenie Gminy Sianów powstanie między innymi bezpłatna wypożyczalnia sprzętu do opieki, pielęgnacji i domowej rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O wszystkich działaniach zaplanowanych w

Przejdź do góry