Przemoc w rodzinie

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – adresy pomocy

2022-02-14T14:01:00+02:00dodano 2022/02/14|

W związku z realizacją zadań określonych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zadanie: 3.1.2 . zamieszczamy informator, zawierający aktualne bazy teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują wszelkie działania adresowane do osób uwikłanych w przemoc. informator    

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy

2022-01-18T21:02:59+02:00dodano 2021/11/24|

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

2022-01-18T21:04:30+02:00dodano 2021/11/18|

W dniu 29.10.2021r. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie oraz Funkcjonariusze Policji w Sianowie uczestniczyli w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. Procedura Niebieskiej Karty krok po kroku. Szkolenie prowadzone było w trybie online przez certyfikowanego specjalistę w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, specjalistę z zakresu

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem (aktualizacja)

2022-01-18T21:09:06+02:00dodano 2021/02/17|

W Sianowie  przy ul. Kościelnej 1 działa Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem . Pomoc udzielana jest w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości, Funduszu Sprawiedliwości oraz Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz ich bliscy mogą otrzymać bezpłatną pomoc : informacyjną, prawną, psychologiczną i psychiatryczną, finansową oraz rzeczową. Godziny otwarcia punktu: wtorki        8:00-14:00 środy        16:00-20:00 czwartki     8:00-16:00

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019

2022-01-18T21:05:43+02:00dodano 2019/01/03|

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo

Przejdź do góry