Sianowski Klub Integracji Społecznej

Strona główna/Sianowski Klub Integracji Społecznej

Pomerania Fun Park

2020-07-09T13:37:21+00:00dodano 2020/07/09|

8 lipca 2020r. Sianowski Klub Integracji Społecznej w Sianowie był organizatorem wyjazdu edukacyjno – animacyjnego do Rodzinnego Parku Rozrywki „Pomerania” k.Dygowa - największego parku rozrywki na Pomorzu Zachodnim. Dzięki środkom pozyskanym na realizację zadań o charakterze integracyjnym w ramach SKIS, rodziny uczestników spędziły wspaniały czas na wspólnej zabawie, korzystając z bezpiecznych urządzeń dostosowanych do wieku

Ogrody w szkle

2020-07-02T12:57:10+00:00dodano 2020/07/02|

Sianowski Klub Integracji Społecznej proponuje szereg ciekawych i praktycznych zajęć. Tym razem  uczestniczki SKIS zostały zaproszone na jednodniowe warsztaty z uprawy i pielęgnacji roślin. Bez wątpienia atrakcją główną była nauka komponowania własnego ogrodu w szklanym słoju. Nad prawidłowym przebiegiem zajęć czuwała Alicja Andrzejczyk – koordynatorka SKIS. Tekst i foto: Robert Suszczak kierownik Działu Aktywizacji i

Klub Integracji Społecznej oferuje pomoc specjalistów

2020-06-30T14:18:37+00:00dodano 2020/06/30|

Sianowski Klub Integracji Społecznej działający w strukturze MGOPS proponuje mieszkańcom Gminy Sianów bezpłatne poradnictwo specjalistyczne. Od 7 lipca proponujemy wsparcie psychologa, pedagoga i prawnika. Zapisy do specjalistów prowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie. Osoba do kontaktu: Paulina Zapołoch Tel. 94 30 670 37; adres e-mail: p.zapoloch@mgops.sianow.pl Więcej informacji o działaniach SKIS na stronie: www.mgops.sianow.pl Tekst:

Warsztaty wyjazdowe pt. „ Rozpoznawanie roślin i ich dobór do projektu”- Hortulus 17.06.2020r.

2020-06-22T10:07:36+00:00dodano 2020/06/22|

W dniu 17 czerwca Sianowski Klub Integracji Społecznej wziął udział w warsztatach z zakresu uprawy i pielęgnacji roślin, które zostały zorganizowane w pięknych ogrodach Hortulus. Zajęcia z rozpoznawania roślin i ich doboru do projektu rozpoczęły się od zwiedzenia Ogrodów Tematycznych gdzie uczestniczki zaznajomiły się z  roślinami z blisko 30 różnych ogrodów o różnej tematyczne i

Czas relaksu, edukacji i integracji.

2020-06-19T19:47:04+00:00dodano 2020/06/19|

Dzięki środkom pochodzącym z projektów „Równość szans w Gminie Sianów” oraz „Sianowski Klub Integracji Społecznej” Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie zorganizował w dniach 17 – 18 – 19 czerwca 2020 jednodniowe wyjazdy edukacyjno – integracyjne dla trzech grup projektowych (uczestnicy KIS oraz osoby niepełnosprawne ze Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” oraz Dziennego Domu Senior +).

Pomoc dla placówek wsparcia dziennego

2020-06-03T10:09:01+00:00dodano 2020/06/03|

W związku z trwającą epidemią w szczególnej dyscyplinie sanitarnej funkcjonują placówki wsparcia dziennego prowadzone przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie. Obostrzenia dotyczą przede wszystkim utrzymania w reżimie sanitarnym wszystkich powierzchni (stołów, krzeseł, podłóg, klamek itp.) oraz stosowania środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice, płyny do dezynfekcji rąk itp.). Większość materiałów służących utrzymaniu

Pracowity dzień komisji oceniającej oferty

2020-05-20T16:46:04+00:00dodano 2020/05/20|

Mimo trwającego stanu epidemii Sianowski Klub Integracji Społecznej realizuje zaplanowane w harmonogramie kolejne działania. Zespół projektowy wyłonił już pierwszych uczestników, zaktualizował listę rezerwową osób oczekujących na włączenie do projektu. Trwają prace nad dokumentacją techniczną, a 20 maja komisja powołana przez kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpoczęła ocenę ofert między innymi na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania,

Idą zmiany…Sianowski Klub Integracji Społecznej

2020-04-27T09:28:03+00:00dodano 2020/04/27|

Mimo trwającej epidemii koronawirusa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie realizuje zadania związane z wdrażaniem projektów i programów skierowanych do mieszkańców Gminy. Tym razem zespół projektowy pracuje nad dokumentacją nowo tworzonej placówki wsparcia dziennego jaką jest Klub Integracji Społecznej. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, procedury przetargowe na wykonanie prac remontowo-budowlanych to aktualne zadania, którymi zajmuje się zespół.

Sianowski Klub Integracji Społecznej zaprasza

2020-04-20T12:30:31+00:00dodano 2020/04/20|

Ruszyła rekrutacja do udziału w projekcie Sianowski Klub Integracji Społecznej. Główne działania zaplanowane w projekcie dążą do  integracji społecznej oraz aktywizacji  zawodowej. Projekt dla każdego z uczestników będzie realizowany według indywidualnej ścieżki rozwoju zaplanowanej na ok.12 miesięcy (planowane rozpoczęcie w maju 2020 r.). Pierwsza tura naboru trwa do 30.04.2020r. Osoby zgłaszające się do udziału w projekcie zostaną powiadomione o

Sianowski Klub Integracji Społecznej

2020-02-03T11:02:26+00:00dodano 2020/02/03|

2020 rok to dla zespołu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie kolejny rok, kiedy obok działań statutowych będziemy  realizować ciekawe programy i projekty. Już od stycznia rozpoczynamy wdrażanie projektu pn. „Sianowski Klub Integracji Społecznej”. W ramach projektu zostanie utworzony i wyposażony  Klub Integracji Społecznej (KIS) działający w oparciu o ustawę z 13.06.2003r o zatrudnieniu socjalnym.