Sianowski Klub Integracji Społecznej

2019-10-21T15:31:46+00:00dodano 2019/10/17|

30 września 2019r. Komisja Oceny Projektów WUP w Szczecinie dokonała ostatecznej oceny wniosku zespołu projektowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie. Efektem tej oceny jest przyjęcie do realizacji projektu pod nazwą „Sianowski Klub Integracji Społecznej”; Działanie: 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej RPO