Świadczenia rodzinne

Dodatek dla gospodarstw domowych na zakup drewna kawałkowego, peletu drzewnego, olej opałowy i gaz LPG (skroplony) po zmianach

2022-11-17T16:11:53+02:00dodano 2022/11/17|

Po raz kolejny zostały zmienione przepisy o dodatku dla gospodarstw domowych na zakup drewna kawałkowego, peletu drzewnego, innej biomasy, oleju opałowego i gazu LPG (skroplonego). Zmiany zostały opublikowane 3 listopada 2022r. w Dzienniku Ustaw (poz.2243). Na korzystne rozstrzygnięcia mogą liczyć między innymi wnioskodawcy, którzy otrzymali decyzję odmowną lub ich wnioski zostały pozostawione bez rozpoznania. I

Dodatek węglowy po zmianach

2022-11-05T22:09:03+02:00dodano 2022/11/05|

Po raz kolejny zostały zmienione przepisy o dodatku węglowym. Zmiany zostały opublikowane 2 listopada 2022r. w Dzienniku Ustaw (poz.2236). Na korzystne rozstrzygnięcia mogą liczyć między innymi wnioskodawcy, którzy otrzymali decyzję odmowną lub ich wnioski zostały pozostawione bez rozpoznania. Tym razem należy liczyć się z wizytą pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie, który po

DODATKI NA ZAKUP OPAŁU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

2022-10-28T20:46:20+02:00dodano 2022/09/22|

W dniu 20.09.2022r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. z 2022r. Poz. 1974). Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi: 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł

Informacja o przyjmowanych wnioskach

2022-09-06T11:24:05+02:00dodano 2022/09/06|

Dział Świadczeń MGOPS w Sianowie przypomina, że: - od 1 lipca przyjmuje wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2022/2023. - od 1 lipca przyjmuje wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/20223. - od 1 do 15 września przyjmuje również wnioski o przyznanie

Komunikat w sprawie świadczeń rodzinnych

2022-07-26T22:17:05+02:00dodano 2022/07/26|

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie przypomina, że można już składać wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 trwający od 01.11.2022 r. do 31.10.2023 r. i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2022/2023 trwający od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. W lipcu br. wnioski wraz z dokumentami przyjmowane są wyłącznie w wersji

Formularz kwalifikujący do przyznania pomocy społecznej obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

2022-03-17T14:30:06+02:00dodano 2022/03/17|

Zgodnie z art.29 ust.2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa osoby te zachowują prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Świadczenie realizuje  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  – Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny oraz Dział Usług i Świadczeń Długoterminowych  – Sianów ul. Słowackiego 3a (poniedziałek-środa 7:00-15:00; czwartek 7:00-16:00;

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego  obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

2022-03-17T14:28:46+02:00dodano 2022/03/17|

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł  jest skierowane do   obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Świadczenie realizuje  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  – Dział Świadczeń – Sianów ul. Słowackiego 3a (poniedziałek-środa 7:00-15:00; czwartek 7:00-16:00; piątek 7:00-14:00). Tel. 94 tel. (94) 30-670-38 ; (94) 30-670-44 i (94) 30-670-43. Wnioski do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

2022-03-17T14:30:18+02:00dodano 2022/03/17|

Świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł /dzień  jest skierowane do osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie  obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Świadczenie realizuje  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  – Dział Świadczeń – Sianów ul. Słowackiego 3a (poniedziałek-środa 7:00-15:00; czwartek 7:00-16:00; piątek 7:00-14:00). Tel. 94 tel. (94) 30-670-38 ; (94) 30-670-44 i

Terminy wnioskowania o dodatek osłonowy

2022-01-29T19:25:28+02:00dodano 2022/01/29|

Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć od 4 stycznia do 31 października 2022 r. wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek można złożyć papierowo, elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku złożenia wniosku w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatku

O dodatkach osłonowych raz jeszcze

2022-01-29T19:25:50+02:00dodano 2022/01/21|

Dodatek osłonowy to  element rządowej tarczy antyinflacyjnej. Przysługuje gdy miesięczne dochody nie przekraczają: - 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo - 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. *dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokości dopłaty w skali roku w ramach dodatku osłonowego: -

Przejdź do góry