Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

2019-07-05T10:37:50+02:00dodano 2019/07/04|

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Został utworzony w celu : pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, zwłaszcza pomocy medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, prawnej oraz materialnej, pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów

Planowane zmiany do 500+ od 1 lipca 2019 r.

2019-10-28T20:34:20+02:00dodano 2019/05/02|

Sejm RP uchwalił rządową nowelizację w sprawie rozszerzenia programu "Rodzina 500+", zgodnie z którą od 01.07.2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego 500 + będą miały wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochody rodziny. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać w dwóch formach: w wersji

„Godziny pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w dniu 19.04.2019r.”

2019-10-28T20:34:39+02:00dodano 2019/04/18|

Informujemy, że w piątek 19 kwietnia 2019 r.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy "Szansa" w Sianowie będą czynne w pełnym zakresie usług w godzinach od 7:30 do 12:00. Od godz. 12:00 do 15:30 dyżur będą pełnić pracownicy MGOPS w pokoju nr 6. Aleksandra Maziarz Dział Księgowości, Kadr i Obsługi Administracyjnej.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019

2019-01-03T08:26:25+02:00dodano 2019/01/03|

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo

Komunikat Działu Świadczeń MGOPS w Sianowie

2018-12-18T17:16:24+02:00dodano 2018/10/18|

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, że w okresie od 01.07.2018r. do 30.09.2018r. przyjął blisko 3000 wniosków o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny, świadczenia opiekuńcze i rodzicielskie, 500+ i 300+).

Przejdź do góry