Gminny Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Sianowie informuje mieszkańców Gminy Sianów, że od 1 września br. przy każdym Oddziale Wojewódzkim PFRON utworzone zostały – Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

Centra świadczą kompleksowe usługi informacyjne i doradcze dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, a także usługi eksperckie mające na celu optymalne zaopatrzenie osób z niepełnosprawnościami w szeroko pojmowane technologie asystujące.

CIDON powstały w ramach realizacji przez PFRON programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.

Kontakt:

CIDON przy Oddziale Zachodniopomorskim – 91 350 97 24, 91 35 09 714.

Mail: szczecin@pfron.org.pl

Strona WWW.: https://cidon.pfron.org.pl/

Tekst: Monika Grzywacz-Żukowska