W najbliższych dniach mija maksymalny okres 120 dni od czasu przybycia pierwszych uchodźców z Ukrainy. Wiele mówi się o różnych świadczeniach w związku z ich obecnością
w Polsce. Świadczenie za pomoc obywatelom Ukrainy, które mogło być wypłacane maksymalnie przez okres 120 dni (40 zł za osobę dziennie), gmina może teraz przedłużyć tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach (Rozporządzenie RM z 24.06.2022r. poz.1336):

–  osób z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– kobiet po 60 roku życia lub mężczyzn po 65 roku życia,

– kobiet w ciąży lub osób wychowujących dziecko do 12 miesiąca życia,

– osób samotnie sprawujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci,

– małoletnich, którzy do Polski przybyli bez opiekuna.

Więcej informacji o pomocy na rzecz wojennych uchodźców z Ukrainy na stronie: www.mgops.sianow.pl . Do dyspozycji zainteresowanych pozostaje zespół pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie (ul. Słowackiego 3a tel. 94 30 670 32, e-m: b.kowal@mgops.sianow.pl ).

Tekst: zespół MGOPS