24 października 2020r. działalność Dziennego Domu „Senior+” została zawieszona, jednakże nasze działania każdego dnia trwają…w nieco innej formie ale mamy stały kontakt z naszymi Seniorami. To są przede wszystkim rozmowy telefoniczne, które są wsparciem w trudnej rzeczywistości ale także możliwością pozyskania informacji odnośnie samopoczucia i potrzeb. Robimy i dostarczamy zakupy, realizujemy e-recepty oraz wykupujemy leki i posiłki, dostarczamy książki z biblioteki. Przygotowujemy pakiety z zestawami materiałów do samodzielnego wykonania prac – powstają piękne liście i choinki, pamiętamy o naszych Jubilatach. Nasza seniorka p. Janeczka robi na drutach skarpety, które później ofiaruje innym – te skarpety to samo ciepło wyczarowane jej uzdolnionymi dłońmi. Wierzymy, że wszystkie działania wzmacniają poczucie wspólnoty i są wsparciem.

Tekst: K. Gawienowska
Fota: M. Szawurska, M. Rzeszutek

senior