Już po raz trzeci zapraszamy liczny Klub Seniora do aktywności fizycznej. Tym razem Wasza ulubiona trenerka zaproponowała zmianę formuły, tak aby wspólne wykonywanie ćwiczeń było bardziej atrakcyjne i ciekawsze. Proponujemy zatem założyć wygodny strój, włączyć przekaz YouTube… uśmiechnąć się i odprężyć, dając sobie szansę na zdrowie Zaproponowany materiał powstał jak zwykle w duecie: Pani Dorota Ślubowska – trenerka i Pan Marek Jackowski – operator kamery.

Tekst: Katarzyna Gawienowska

Foto: Marek Jackowsk

senior