W związku ze wznowieniem działalności Klubu Integracji Społecznej w Sianowie ogłaszamy drugą turę naboru uczestników do projektu. Projekt skierowany jest do osób korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W procesie rekrutacji będą stosowane kryteria preferencyjne w odniesieniu do osób, które:
a) Pozostają bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy;
b) Mają niskie lub brak im kwalifikacji zawodowych;
c) Nie mają doświadczenia zawodowego;
d) Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
e) Osoby, które samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko.

Formularze udziału w projekcie można składać w terminie od 19 do 31 marca 2021 mailowo na adres projekty@mgops.sianow.pl lub w sekretariacie MGOPS w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek, wtorek, środa 7.00 -15.00, czwartek 7.00 – 16.00, piątek 7.00 – 14.00.
Działania projektowe będą realizowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących wytycznych i rekomendacji związanych z COVID-19.

Tekst: Robert Suszczak