Dzięki środkom pochodzącym z projektów „Równość szans w Gminie Sianów” oraz „Sianowski Klub Integracji Społecznej” Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie zorganizował w dniach 17 – 18 – 19 czerwca 2020 jednodniowe wyjazdy edukacyjno – integracyjne dla trzech grup projektowych (uczestnicy KIS oraz osoby niepełnosprawne ze Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” oraz Dziennego Domu Senior +). Przepiękna sceneria ogrodów tematycznych w Dobrzycy była miejscem relaksu po wielotygodniowej izolacji związanej z epidemią koronawirusa.

Tekst: Robert Suszczak kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej

senior