Dodatek osłonowy w podwyższonej wysokości przysługuje wyłącznie osobom, które  dokonały wpisu swojego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jeżeli źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie uzyskało wpisu do CEEB , wnioskodawca otrzyma podstawową kwotę dodatku osłonowego. Źródła ogrzewania podlegające wpisowi do CEEM i kwalifikujące do otrzymania podwyższonego dodatku osłonowego to: kocioł na paliwo stałe, kominek, „koza”, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Więcej informacji w  Dziale Świadczeń MGOPS w Sianowie  ul. Słowackiego 3a; od poniedziałku do środy w godzinach od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 16:00, w piątki od 7:00 do 14:00; tel. 94 30 670 38; 94 30 670 42; 94 30 670 43;

Złożenie deklaracji do CEEB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Tekst: Jolanta Żwierko kierownik Działu Świadczeń MGOPS