Po raz kolejny zostały zmienione przepisy o dodatku dla gospodarstw domowych na zakup drewna kawałkowego, peletu drzewnego, innej biomasy, oleju opałowego i gazu LPG (skroplonego). Zmiany zostały opublikowane 3 listopada 2022r. w Dzienniku Ustaw (poz.2243). Na korzystne rozstrzygnięcia mogą liczyć między innymi wnioskodawcy, którzy otrzymali decyzję odmowną lub ich wnioski zostały pozostawione bez rozpoznania. I tym razem (podobnie jak ustaleniu uprawnienia do dodatku węglowego) należy liczyć się z wizytą pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie, który po okazaniu legitymacji służbowej przeprowadzi wywiad środowiskowy będący podstawą do przyznania lub odmowy świadczenia. Więcej informacji o prawie do dodatku dla gospodarstw po zmianie przepisów można uzyskać w Dziale Świadczeń MGOPS w Sianowie osobiście lub tel. 94 30 670 38; 94 30 670 44; e-mail :mgops@sianow.pl. Wypłata świadczeń nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu dotacji na ten cel.

Tekst: zespół MGOPS