Po raz kolejny zostały zmienione przepisy o dodatku węglowym. Zmiany zostały opublikowane 2 listopada 2022r. w Dzienniku Ustaw (poz.2236). Na korzystne rozstrzygnięcia mogą liczyć między innymi wnioskodawcy, którzy otrzymali decyzję odmowną lub ich wnioski zostały pozostawione bez rozpoznania. Tym razem należy liczyć się z wizytą pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie, który po okazaniu legitymacji służbowej przeprowadzi wywiad środowiskowy będący podstawą do przyznania lub odmowy świadczenia. Więcej informacji o prawie do dodatku węglowego po zmianie przepisów można uzyskać już od najbliższego poniedziałku w Dziale Świadczeń MGOPS w Sianowie osobiście lub tel. 94 30 670 38; 94 30 670 44; e-mail: mgops@sianow.pl. Wypłata świadczeń nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu dotacji na ten cel.

Tekst: zespół MGOPS