W dniu 17.08.2022r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz. U. z 2022r. poz. 1712).
Dodatek węglowy to 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można złożyć papierowo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Wnioski w wersji papierowej można pobrać i złożyć w Dziale Świadczeń MGOPS w Sianowie (76-004 Sianów ul. Słowackiego 3A) od poniedziałku do środy w godzinach od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 16:00, w piątki od 7:00 do 14:00.
Wnioski można złożyć do 30 listopada 2022 r. wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Link do wniosku: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000171201.pdf

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych: TUTAJ (pdf)

 

Tekst: Katarzyna Mackiw kierownik Działu Świadczeń MGOPS