Informujemy, iż opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022 poz. 2). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 04.01.2022 r.

Wzór wniosku oraz oświadczenia o uzyskanych dochodach niepodlegających opodatkowaniu oraz w sprawie wielkości gospodarstwa rolnego można pobrać ze strony:
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2

Klauzula RODO do pobrania

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można składać w Dziale Świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie (76-004 Sianów ul. Słowackiego 3A) od poniedziałku do środy w godzinach od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 16:00, w piątki od 7:00 do 14:00;

Kontakt: e-m www.mgops@sianow.pl tel. 94 30 670 38; 94 30 670 42; 94 30 670 43.

Wnioski można składać również w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP

Tekst: Jolanta Żwierko kierownik Działu Świadczeń