W związku z działaniami osłonowymi wdrażanymi w okresie rozpowszechniania coronawirusa COVID-19 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie udostępnia dodatkowy nr telefonu 795 296 837 , pod którym pełniony jest codziennie dyżur (także w sobotę i w niedzielę) w godzinach 7:30 – 19:00.

W trakcie rozmowy telefonicznej pracownik MGOPS będzie odbierał zgłoszenia o potrzebie udzielenia pomocy szczególnie dla osób i rodzin znajdujących się w kwarantannie, które nie mogą liczyć na pomoc bliskich oraz osób starszych i niepełnosprawnych samotnie zamieszkujących.

Przypominamy, że Ośrodek Pomocy Społecznej działa (bez kontaktu osobistego) niezmiennie od poniedziałku do środy w godz. 7:00-15:00; czwartek 7:00 – 16:00; piątek 7:00 -14:00. Do dyspozycji mieszkańców jest tel. 94 31 85 512 oraz adres e-m: mgops@sianow.pl

Tekst: Elżbieta Ałtyn kierownik MGOPS