Zgodnie z rekomendacją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie każdego dnia w godz. 7:00 – 19:00 pełniony jest dyżur telefoniczny (94 31 85 512) w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Dla wszystkich osób zainteresowanych została także uruchomiona platforma informacyjna: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych.

Tekst i foto: Elżbieta Ałtyn kierownik MGOPS