Zespół projektowy MGOPS w Sianowie przygotował i 8 czerwca 2020r. złożył wniosek w konkursie na Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt pn. „Dzieciak” uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i jako jeden z 16 (na 55 zakwalifikowanych do oceny merytorycznej ) w dniu 12 listopada 2020r. otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Adresowany jest do dzieci i młodzieży zarówno z terenu miasta jak i gminy Sianów. Dzięki pozyskanym środkom powstaną placówki wsparcia dziennego w Sianowie (Os. Słowackiego) oraz w Węgorzewie (świetlica wiejska). Już wkrótce będzie się działo.

Tekst: Robert Suszczak kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej